އައިޖީއެމްއެޗް

އިމާރާތުން ވެއްޓުނު ދެ މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކު އައިސީޔޫގައި

އަސޫއަށް އީސަ އަނިޔާ ކުރި އިރު އީސަގެ ދޮށީ ފިރިހެން ދަރިފުޅު ގޭގައެއް ނެތް!

1

ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތަކުން ވެއްޓުނު މީހަކަށް އައިޖީއެމްއެޗްގައި ފަރުވާދެނީ

ކޮވިޑް ޖެހުމަށްފަހު ލޮލުގެ ފެނުން ގެއްލޭ ބައްޔަށް ދޭނެ ބޭސް ރާއްޖެއަކު ނެތް: ޑރ. ފައިސަލް

ކޮވިޑް ޖެހުމަށްފަހު ލޮލުގެ ފެނުން ގެއްލޭ ބައްޔަށް ޝައްކުކުރެވޭ މީހަކު ރާއްޖެއިން ފެނިއްޖެ

ކޮވިޑުގައި މިއަދުގެ ހަތް ވަނަ މަރާއެކު ޖުމުލަ އަދަދު 112 އަށް

ބޮމުގެ ހަމަލާގައި ޒަހަމްވި އާދަމް: އެވަގުތު އެއްވެސް ތަނެއް ނުފެނުނު! މަރުން ސަލާމަތްވީ ގަވާއިދަށް އެޅި ފިޔަވަޅުން

7

ނިލަންދޫން މަސް ހިފަން ފައިބައި އުޅެނިކޮށް ހާލު ސީރިއަސްވި ޝިފާޒްގެ ހާލު ރަނގަޅު: އާއިލާ

ކުޑަކުދިންނަށް ފަރުވާދޭން އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ނަރުހުންނާއި މެޝިން ނެތް، ހާލަތު ގޯސް: ޑރ. ފައިސަލް

ކޮވިޑު ޖެހުނު ދިވެއްސަކު ހަތަރު މަހަށްފަހު ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލައިފި

މަރުވެފައި ވަނިކޮށް ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔަ މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ރޭ މަރުވި މީހާއަކީ ކޮވިޑު މަރެއް ކަމަށް ނިންމައިފި، ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް މަރުގެ ޖުމުލަ އަދަދު 66 އަށް

6 ...