އައިޖީއެމްއެޗް

ލޯންޗަކާއި ޑިންގީއެއް ޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ދެ މީހަކަށް އަނިޔާވެގެން ފަރުވާދެނީ

ކުޅެން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ހަތަރު އަހަރުގެ ކުއްޖެއްގެ ލޮލަށް ވަޅި ހެރި، ވަރަށް ބޮޑަށް ޒަހަމްވެއްޖެ

މާވިންގެ ދިވެހި ލޯބިވެރިޔާ ހައްޔަރުކޮށްފި

އޭޑީކޭ އިން ޓްރީޓޮޕުން އައިޖީއެމްއެޗް އަށް! މި ކުއްޖާގެ 16 ޕަސެންޓު ފިހިފައި، ބޭރަށް ދެވޭނެ ގޮތެއް ނެތް!

3

އަރައިރުމެއްގެ ތެރެއިން އަނބިމީހާ ފިރިމީހާގެ ބަނޑަށް ވަޅި ހަރައިފި

އައިޖީއެމްއެޗުގެ ފަންޑުފޮށި ވަގަށް ނެގިތާ ހަފުތާއަކަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވީ އިރުވެސް މީހަކު ހައްޔަރެއް ނުކުރޭ

އައިޖީއެމްއެޗްގެ އެޕްލިކޭޝަނާއި ޕޯޓަލް ތައާރަފުކޮށްފި، އޮންލައިންކޮށް ގިނަ ހިދުމަތްތަކެއް

1

ވަންގެ ނޫސްވެރީން އައިޖީއެމްއެޗްގައި: ވަށައިގެން ކެމެރާ އާއި ފުލުހުން، ފަންޑުފޮށި ވަގަށްނެގުމަކީ އަރަތެއް

1

އައިޖީއެމްއެޗްގައި ހުރި ފަންޑުފޮށި ވަގަށް ނަގައިފި

އެންމެ 13 އަހަރުގެ ޝައިހާގެ މަރު: ދުޅަވީ ޓޮންސިލް، ފަހުން އެނގުނީ ލޭގެ ކެންސަރުކަން، ވަކިވެދިޔައީ ހަފުތާއެއް ތެރޭ

އެލާޖިކުވެ އިންޖެކްޝަން ދިން ގޮތުން ހާލު ގޯސްވި މަރީގެ މައްސަލައިގައި ފިޔަވަޅު އަޅައިފި

އުމުރުން 50 އަހަރުން މަތީގެ ވަކި ކެޓެގެރީތަކަށް ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޫސްޓާ ޑޯޒް ދެނީ

6 ...