އައިޖީއެމްއެޗް

މަރުވެގެން ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔަ މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ބަނޑަށް 22 ހަފުތާ ކުރިން ވިހައިފިނަމަ ބަލަނީ ބައިގެން ދިއުން ކަމަށް: އައިޖީއެމްއެޗް

އައިޖީއެމްއެޗަށް ވިހެއި ކުއްޖަކު ގަސްދުގައި މަރާލި ކަމުގެ ތުހުމަތާއެކު މައްސަލަ ބަލަނީ!

ނައިބު ރައީސްގެ ހާލުކޮޅު ދެރަވެ އެޑްމިޓްކޮށްފި

އޮމަދޫގައި ހިންގި ހަމަނުޖެހުމެއްގައި އަނިޔާވި ކުއްޖަކު މާލެ ގެނެސް ފަރުވާދެނީ

ކާޕެޓު ރޯލު ދަށުވެ ޒަހަމްވި ޒުވާނާގެ ޅިނދުކަށިގަނޑު ވަނީ ބިނދިފައި ހިނގޭނެކަމުގެ އުއްމީދެއް ނެތް: އާއިލާ

9

މަރުވެފައި އޮތް ބިދޭސީއަކު އައިޖީއެމްއެޗަށް ގެންގޮސްފި

ކޮވިޑް ޖެހިގެން ނޭވާލާން އުނދަގޫވި ދެ ކުއްޖަކު އެޑްމިޓްކޮށްފި

ގައިމައްޗަށް ކާޕެޓް ރޯލު ވެއްޓުނު މީހާގެ ދެފައި ވަނީ އިރައިގެން ގޮސްފައި: ޕޮލިސް

އެމްޕީއެލްގައި އަނެއްކާވެސް ހިތާމަވެރިހާދިސާއެއް، ކާޕެޓްރޯލެއް ގައިމައްޗަށް ވެއްޓި ޒަހަމްވި މީހަކު ސީރިއަސްހާލުގައި

1

މާލޭގެ ގެއެއްގައި ހުރި ގޭސްފުޅިއެއްގައި ރޯވެ ދެމީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

މިއީ ކޮވިޑުގެ ތިންވަނަ ރާޅު: ޑރ. މުހައްމަދު އަލީ

... 7 ...