ހުޅުމާލެ ފޭސް 2

ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ހެދި ފުރަތަމަ ސްކޫލު ހުޅުވައި، ކިޔަވައިދޭން ފަށައިފި

1

ދަރިވަރަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް ޓީޗަރަކަށް އަނިޔާކޮށްފި

ހިޔާ މެޑިކަލް ސެންޓަރުން އާސަންދަ ދޭން ފަށައިފި

ޗެނަލް ޕާކު ތަރައްގީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށަން އެ ސަރަހައްދުގައި އަޅާފައި ހުރި އުޅަނދުތައް ނަގަން އަންގައިފި

ވިނަރެސް ފްލެޓުތަކުގައި ފިހާރަ ހިންގާނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

ހިޔާ ސަރަހައްދުގައި ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒެއް ހުޅުވައިފި

ސްޓެލްކޯ އާއި އެމްއޭސީއެލް ފްލެޓުތަކަށް އެޗްޑީސީން ފައިބަރ ކަނެކްޝަން ފޯރުކޮށްދީފި

ހުޅުމާލޭގައި އޯވާވޯޓާ ރެސްޓޯރެންޓެއް ހަދަން ކުރި އިއުލާނުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ހިޔާ ފުލެޓްތަކުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް ދިމާވާ ދަތިތައް ހައްލުކުރަން މެނޭޖްމެންޓް އޮފީހެއް ހުޅުވައިފި

1

ހިޔާގެ ހަތަރު ޓަވަރެއްގައި 700 އަށްވުރެ ގިނަ ސެކިއުރެޓީ ކެމެރާ ހަރުކޮށްފި

ވިނަރެސް ފުލެޓް ގަތުމަށް ފޯމު ހުށަހަޅަން ހުޅުވާލައިފި

ހިޔާ ސަރަހައްދުގައި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނެއް ހުޅުވައިފި

« 1 ...