ހުޅުމާލެ ފޭސް 2

ކުލި ދެއްކުން ދަތިވާ ފަރާތްތަކަށް ސަރުކާރުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ޖެހޭ: ނަޝީދު

ހޯކްސްގެ ޒަމާނީ ފިއުލް ޝެޑު ހުޅުވައިފި, ސެލްފް ސާވިސްގެ އިތުރުން ކާރާއި ސައިކަލުވެސް ދޮވެވޭނެ

2

ހުޅުމާލޭގައި 400 އަށްވުރެ ގިނަ ވީލްޗެއާ ރޭމްޕު ގާއިމުކޮށްފި

ޒުވާނަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ، ހަބަރެއް ނުވާތާ ހަތަރު ދުވަސް

އެޗްޑީސީން ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ބީޗުގައި ވީލްޗެއާ ރޭމްޕް ގާއިމުކުރަނީ

2000 ހައުސިން ޔުނިޓް ހަދާ ކުންފުނިން މުސާރަ ނުދޭ ކަމަށް ބުނެ މުޒާހަރާކޮށްފި

ކޭބަލަކަށް ގެއްލުންވެ ކަރަންޓު ކެނޑުނީ ހުއްދަ ނުހޯދައި މަގު ކޮންނަނިކޮށް، ފިޔަވަޅު އަޅާނަން: އެޗްޑީސީ

ވަގުތީ ކޭބަލެއް އަޅައިގެން ހިޔާ ފްލެޓްތަކަށް ކަރަންޓު ދީފި

ހިޔާ ފުލެޓްތަކަށް ކަރަންޓު ދޭ މައި ކޭބަލް ބުރިވެ، ފުލެޓްތަކުން ކަރަންޓާއި ފެން ކެނޑިއްޖެ

ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި އިތުރު ހަތަރު ސްކޫލާއި ދެ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރަނީ

"ޕްރިމިއަމް ވިލާ" މަޝްރޫއުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބްރިޓިޝް އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލެއް ހަދަނީ

« 1 ...