ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)

ކުރީގެ މިނިސްޓަރު ތޯރިގުގެ މަންމަ ކޮވިޑް ޖެހިގެން ނިޔާވެއްޖެ، ރާއްޖޭގެ ޖުމުލަ 306 އަށް

ކޮވިޑުގައި އިތުރު މީހަކު މަރުވެ, ރާއްޖޭގެ ޖުމުލަ 302 އަށް

ހުމާއި ރޯގާ ފެތުރޭތީ އައިޖީއެމްއެޗްގެ ފްލޫ ކްލިނިކުގެ ހިދުމަތް ފަށައިފި

12 އަހަރާއި 17 އަހަރާ ދެމެދުގެ ކުދިންނަށް ބޫސްޓާ ޑޯޒް ޖަހަނީ

އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ކޮވިޑް ވެކްސިންގެ ހަތަރު ވަނަ ޑޯޒް ޖަހަނީ

އާންމު ތަންތަނާއި އޮފީސްތަކުގައި މާސްކު އަޅައިގެން އުޅުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

ކޮވިޑްގައި އިތުރު މީހަކު މަރުވެ، ރާއްޖޭގެ ޖުމުލަ 301 އަށް

މިދިޔަ ހަފުތާގައި ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވީ 405 މީހުން

ކޮވިޑުޖެހިގެން އިތުރު މީހަކު މަރުވެ، ރާއްޖޭގެ ޖުމުލަ އަދަދު 300 އަށް

ހޮސްޕިޓަލް ތެރޭގައި މާސްކު އަޅައިގެން އުޅުމަށް އައިޖީއެމްއެޗުން އިލްތިމާސްކޮށްފި

ކޮވިޑު ކޭސްތައް އިތުރުވާތީ ސަމާލުވާން އިލްތިމާސްކޮށްފި

ޑެންގީ ހުމާއި އަރިދަފުސް ރޯގާ އިތުރުވާތީ ސަމާލުވާން އިލްތިމާސްކޮށްފި

2 ...