ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)

ފިހާރަތަކާއި ކެފޭތައް ހިންގާ ފަރާތްތައް ދުންފަތުގެ ގާނޫނަށް އަހުލުވެރިކުރުމަށް އިންސްޕެކްޝަނެއް ފަށައިފި

ކޮވިޑުގައި އިތުރު މަރެއް، ރާއްޖޭގެ ޖުމުލަ 309 އަށް

މިދިޔަ ހަފުތާގައި ކޮވިޑް ޖެހުނު މީހުންނާއި އެޑްމިޓްކުރި އަދަދު ދަށަށް

މިދިޔަ މަހު އެކަނިވެސް ޑެންގީ ޖެހިގެން 294 ކޭސް ރިޕޯޓްކުރި

ތައިރޮއިޑްގެ ފޭކް ބޭހެއް އުޅޭތީ ސަމާލުވާން އަންގައިފި

މިދިޔަ ހަފުތާގައި ވެސް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު ހާހުން މަތީގައި

ކުރީގެ މިނިސްޓަރު ތޯރިގުގެ މަންމަ ކޮވިޑް ޖެހިގެން ނިޔާވެއްޖެ، ރާއްޖޭގެ ޖުމުލަ 306 އަށް

ކޮވިޑުގައި އިތުރު މީހަކު މަރުވެ, ރާއްޖޭގެ ޖުމުލަ 302 އަށް

ހުމާއި ރޯގާ ފެތުރޭތީ އައިޖީއެމްއެޗްގެ ފްލޫ ކްލިނިކުގެ ހިދުމަތް ފަށައިފި

12 އަހަރާއި 17 އަހަރާ ދެމެދުގެ ކުދިންނަށް ބޫސްޓާ ޑޯޒް ޖަހަނީ

އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ކޮވިޑް ވެކްސިންގެ ހަތަރު ވަނަ ޑޯޒް ޖަހަނީ

އާންމު ތަންތަނާއި އޮފީސްތަކުގައި މާސްކު އަޅައިގެން އުޅުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

« 1 ...