ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)

ވަން ފޮޓޯ: ކޮވިޑް 19 ޕްރެސް ކޮންފަރެންސް (31 މެއި 2020) ރޭގަނޑު

ޖޫން އަދި ޖުލައި މަހުވެސް އެޗްޑީސީން ކުއްޔަށް ލުއިދޭން ނިންމައިފި

ޒިންމާ އަދާނުކުރާ ކަމަށް ނިންމުމުން ޒަހާގެ ސިޓީއެއް މަޖިލީހަށް

1

ކަސްޓަމުގެ ދެ މުވައްޒަފަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވި، އެ ދެމުވައްޒަފުން ވެސް މިހާރު ރަނގަޅުވެއްޖެ

ޕައިލެޓް ރަނޭ: ވައިގެތެރޭގައި ކޮވިޑްބަލި މީހުން ގޮވައިގެން އުދުހުމުގައި، ގޭގައި ފޭސް ޝީލްޑް ތައްޔާރުކުމުގައި އަވަދިނެތި

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑަށް ފަރުވާދެމުން އަންނަ މީހުންގެ ތެރޭން ބަލީން ރަނގަޅުވި މީހުންގެ އަދަދު 406 އަށް

ވަން ފޮޓޯ: ކޮވިޑް 19 ޕްރެސް ކޮންފަރެންސް (31 މެއި 2020) ރޭގަނޑު

ޔޫކޭގެ ވިޔަފާރިވެރިޔަކު ރާއްޖެއަށް 75،000 މާސްކު ހަދިޔާކޮށްފި

އީޕީއޭގެ ޑިރެކްޓަރު ޖެނެރަލް ނައީމަށް އެންވަޔަރަމަަންޓް މިނިސްޓްރީން އިންޒާރު ދީފި

ވަން ފޮޓޯ: މަޖިލީހުގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ 41 ވަނަ ޖަލްސާ (29 މެއި 2020)

ވަން ފޮޓޯ: ސްޓެލްކޯ އިން ބޭއްވި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސް

ލުއިތަކާއެކު އައިޖީއެމްއެޗްގައި އޮންލައިން ކުލިނިކްތަކެއް ގާއިމްކޮށް ހިދުމަތް ދޭން ފަށަނީ

« 1 ...