ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)

އިތުރު 122 މީހުން ކޮވިޑުން ރަނގަޅުވެ، ބަލީން ފަސޭހަވީ ޖުމުލަ އަދަދު 23،482 އަށް

މިއަދު 124 މީހުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް، މާލެ ސަރަހައްދުން 78 މީހުން

ދެ ފަތުރުވެރިއަކު ޕޮޒިޓިވްވެ، ބ. މާޅޮސް މޮނިޓަރިންއަށް

ކޮވިޑް ބަލީގައި މިއަދު ދެ މަރު، ޖުމުލަ 69 އަށް

އިތުރު 118 މީހުން ކޮވިޑުން ރަނގަޅުވެ، ބަލީން ފަސޭހަވީ ޖުމުލަ އަދަދު 23،360 އަށް

މިއަދު 82 މީހުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް، ޖުމުލަ އަދަދު 26،000 އިން މައްޗަށް

ވޭމަންޑޫ ކްލަސްޓާ: މަޑިފުށިން މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެ ރަށް މޮނީޓަރިންއަށް

ދެ ޑޯޒް ޖަހައި ދެ ހަފުތާ ވުމުން ރިސޯޓު މުވައްޒަފުންނަށް ވެސް ރަށަށް ދެވޭނެ

އިތުރު މީހަކު މަރުވެ ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް މަރުގެ އަދަދު 68 އަށް

ރައީސް ސޯލިހު ހުންނެވީ ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި

ކޮވިޑް ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒް ޖަހާތާ ދެ ހަފުތާ ވެފައިވާ މީހުންނަށް ކަރަންޓީނުވުމަކާ ނުލައި ރާއްޖެ އާދެވޭނެ

އާބާދީގެ 60 ޕަސަންޓް މީހުންނަށް ޑޯޒްތައް ހަމަވެފައިވާ ރަށްރަށަށް ކަރަންޓީނުވުމަކާ ނުލައި ދަތުރުކުރެވޭނެ

« 1 ...