ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)

މާލެ ސަރަހައްދުން ދިވެއްސަކު ހިމަބިއްސަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

މިދިޔަ މަހު ޑެންގީ ޖެހިގެން 320 ކޭސް ރިޕޯޓްކުރި

ހަފުތާއެއްގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެއިން 148 މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް

އަރިދަފުސް ރޯގާ އަދި ޑެންގޫ ހުން ޖެހުނު މިންވަރު މިދިޔަ މަހު އިތުރު

ކޮވިޑާއި އަރިދަފުސް އިތުރުވާތީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަން އިލްތިމާސްކޮށްފި

ހިމަބިހި ކޭހުގެ ކޮންޓެކްޓުންގެ ގޮތުގައި 65 މީހުން، ބަލީގެ އެއްވެސް އަލާމާތެއް ނެތް

އައްޑޫއިން ކުއްޖަކު ހިމަބިއްސަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ކާބޯތަކެތީގެ ހިދުމަތްދެމުންދާ ތަންތަނުގެ މައުލޫމާތު އާންމުކުރަނީ

ރާއްޖޭގައި ފަސް އަހަރާއި 11 އަހަރާ ދެމެދުގެ ކުދީންނަށް ކޮވިޑް ވެކްސިން ދޭން ހުޅުވާލައިފި

ރާއްޖޭގެ ވައި ނުސާފުވެ، ދުރު ފެންނަ މިންވަރު ދަށްވެއްޖެ

1

ހަލުވިކަމާއެކު ހޭންޑް ފުޓް އެންޑް މައުތު ބަލި ފެތުރޭތީ ސަމާލުވާން އެދިއްޖެ

ކޮވިޑުގައި އިތުރު މަރެއް، މިއީ މިމަހުގެ ފަސް ވަނަ މަރު

1
« 1 ...