Close

މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ

60 ރަށެއްގައި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތް ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މި މަހު ފަށާނެ: މިނިސްޓަރު އިމްރާން

ސިޔާސީ ބައެއް މީހުނާއި ވިޔަފާރިވެރިން އަދި މުއައްސަސާތަކުގެ ވެރިން ޑްރަގް ނެޓްވޯކްތަކާ ގުޅުން އޮވޭ: އިމްރާން

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ގޭންގުކުށްތަކުގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަށް އެއްވެސް ލުޔެއް ނުލިބޭނެ: އިމްރާން

ކުށްތަކުގައި ބައިވެރިވާ ފުލުހުންނަށް ފިޔަވަޅު އެބަ އަޅަން، ބައެއް މީހުން ވާނީ ވަކިކޮށްފައި: އިމްރާން

ކުމުންދޫގައި ޕޮލިސްޕޯސްޓްގެ މަސައްކަތް ނުފެށިވަނީ އެކަށީގެންވާ ތަނެއް ނުނިލިބިގެން: އިމްރާން

ގާސިމް ގޮތް ނިންމަވާނީ ގައުމުގެ ހަމަޖެހުމާއި މަސްލަހަތައް ވިސްނައިވަޑައިގަތުމަށް ފަހު: އިމްރާން

ކޯލިޝަންގެ މަޝްވަރާއަށް އިމްރާން، ގާސިމް އަރިހަށް

ސްޓޭބަލް ސަރުކާރެއް މުހިންމު، އެ ފޯމިއުލާގެ މަންޒަރު ދަނީ ކުރެހެމުން: އިމްރާން

އަދާލަތުގެ ނިންމުމަކީ ގައުމާއި ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި ހަރުދަނާ ނިންމުމެއް: އެމްޑީޕީ

1

އަދާލަތަށް ރައީސްގެ ޝުކުރު، ވިދާޅުވީ ބޭނުންފުޅުވަނީ ރާއްޖެއަށް އުފާވެރި ދުވަސްތަކެއް ހޯއްދަވައިދެއްވުމަށް ކަމަށް

އަދާލަތުން ރައީސް ސޯލިހަށް ތާއީދުކުރަން ނިންމައިފި

ކޯލިޝަން ހެދުމާ ގުޅޭގޮތުން އަދާލަތުން އެމްޑީޕީއާ މަޝްވަރާކޮށްފި، އެއްބަސްވުމަކަށް އަދި ނާދޭ!

« 1 ...