ގއ. މާމެންދޫ

ސިއްރު ހެކިވެރިން ބުނަނީ އުދައްޔުއަށް ހަމަލާދިން ތަން ފެނުނު ކަމަށް، ހެކިވެރިންނަށް ބިރުދައްކާތީ ކަންބޮޑުވުން

މާމެންދޫ އާއި މާޅެންދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒަށް އިތުރުކުރާ އިމާރާތް ނިންމަން ދެ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްފި

މިފަހަރުގެ ބޮޑު އީދުގައި ހުވަދުއަތޮޅުވެސް ފޯރި ގަދަ! ދާކަހަލަ!

1

އުދައްޔު މަރުވީ ހިތުން ލޭފޮނުވާ މައިނާރު ކަފައިގެން ގޮސް ފުއްޕާމެއަށް ލޭ އެޅުމުން: ހެކިވެރިޔާ

އުދައްޔުގެ ހެދުމުން ދައުވާ ލިބޭ މީހެއްގެ ޑީއެންއޭ ފެނިފައެއް ނުވޭ: ހެކިވެރިޔާ

އުދައްޔުގެ މަރު: ހަމަލާދިން ވަގުތުގައި ހުރީ މަސްތުގެ ހާލަތުގައި، ޖެހީ ވަޅިއެއްކަން އެނގުނީ ފަހުން: ފިރުޝާން

އުދައްޔުއަށް ހަމަލާ ދިނުމަށްފަހު ދައުވާ ލިބޭ މީހުން އުފާފާޅުކޮށް އެމީހުންނަކީ ކިންގުން ކަމަށް ބުނި: ދައުލަތް

އުދައްޔުގެ މަރު: މުހިންމު ގިނަ ހެކިން ބަލައި ނުގަންނަން ދައުލަތާއި ދިފާއުންވެސް އެދިއްޖެ

މާމެންދޫ ގެއެއްގައި އަލިފާން ރޯވެ އަނދައި ހުލިވެއްޖެ

ކ. ގާފަރު، އދ. މާމިގިލި އަދި ގދ. ވާދޫން ޒޯން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި

ދިއްގަރުން ބަދަލު ހިފައިފި، ގަމާއި ވާދޫ އަދި މާމިގިއްޔަށްވެސް މުހިއްމު މޮޅެއް

ކޮނޑޭ ބަދަލު ހިފައިފި، ތިމަރަފުއްޓާއި ދުވާފަރު އަދި ކުޑަހުވަދުއަށްވެސް ބޮޑު މޮޅެއް

« 1