ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ

އޮމަދޫ އަތޮޅު ފައިނަލަށް، މޮޅަކާއެކު ކަނޑުހުޅުދޫ އުންމީދު ދަމަހައްޓައިފި

ޗެމްޕިއަން ތިމަރަފުއްޓަށް ވަރުގަދަ ފެށުމެއް، ކ. އަތޮޅު ފައިނަލުގައި ގާފަރާއި ކާށިދޫގެ ކުރިމަތިލުމަކަށް

ހަތަރު އަންހެނެއްގެ މެދުގައި ހިންގި މާރާމާރީއެއްގައި އެކަކުގެ ނޭފަތް ފަޅާލައިފި

މަޑުއްވަރީ އާއި އަލިފުށި އަދި ކަނޑުހުޅުދޫ މޮނީޓަރިންއަށް

ކަނޑުހުޅުދޫގައި ކުޑަކުއްޖަކަށް އަނިޔާކުރި މައްސަލައެއް ފުލުހުން ތަހުގީގުކުރަނީ

ދެކުނުގެ ރަށެއްގައި 15 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ބަފައިބެގެ ގޯއްޗަށް ކުޑަކަތީބު ބިން އިތުރުކޮށްދިނީ ގަވައިދާ ހިލާފަށް ކަމަށް ސުޕްރީމްކޯޓުން ވެސް ނިންމައިފި

ދެއްވަދޫ ކްލަސްޓާ އާ ގުޅިގެން ކޮލަމާފުށިން ނެގި ހުރިހާ ސާމްޕަލެއް ނެގެޓިވް

އެމްޓީސީސީ ސީއެސްއާރްގެ ދަށުން ކަނޑުހުޅުދޫ ކުޑަކުދިންގެ ބަގީޗާ ވަށައިގެން ގާ އަތުރައިދީފި

ކަނޑުހުޅުދޫ އެއްގަމުތޮށި ލުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީން ނިންމައިފި

ކަނޑުހުޅުދޫގައި ވަޅަށް ވެއްޓި މަރުވީ ޖިންސީ ގޯނާގެ ޝިކާރައަކަށްވި ދެ އަހަރުގެ ކުއްޖާގެ ބޭބެ

ކަނޑުހުޅުދޫގައި ހަތަރު އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ވަޅަކަށް ވެއްޓި މަރުވެއްޖެ

« 1