ފާތިމަތު ދީމާ އަލީ

ކެޑޭޓް ބައިގެ ސެމީ ފައިނަލުންވެސް އަންހެން ޓީޓީ ޓީމު ޖާގަ ހޯދައިިފި

ގްރޫޕުގެ އެއްވަނަ ހޯދައި، އަންހެން ޓީމު ޖޫނިއާ ބައިގެ ސެމީއަށް

ދީމާއަށް އަނެއްކާވެސް ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް، ތައިލެންޑް މުބާރާތުން ޑަބަލްސް ޗެމްޕިއަންކަން

2021 ރިވައިންޑް: ސާފާއެކު "ގައުމީ ވަގުތުކޮޅެއް"، ދިނީ ސިސްޓަމް އޯވަހޯލްގެ މެސެޖެއް!

ޓީޓީ ވޯލްޑް ޖޫނިއާ ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި ދީމާގެ ޕެއާ ކުޅުނު މިކްސް ޑަބަލްސް މެޗުން މޮޅެއް

ދީމާ ދުނިޔޭގެ ޖޫނިއާ ޓީޓީ މުބާރާތަށް ކޮލިފައިވެ، ރާއްޖެއަށް ބޮޑު ފަހުރެއް

ދީމާ، އޮމާނުގައި ކުރިއަށްދާ ދުނިޔޭގެ ޔޫތު ކޮންޓެންޑާ މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލަށް

ޖޫނިއާ ޓީޓީ ތަރިންނާ ވާދަކުރުމަށް ދީމާ، ޔޫރަޕާއި އޮމާނަށް ދަނީ

ދީމާއަށް ބޮޑު ކާމިޔާބެއް، އުމުރުފުރާއިން ދުނިޔޭގެ ގަދަ 8 އަށް

ތައިލެންޑު މުބާރާތުގައި ދީމާއަށް ރިހި މެޑައްޔެއް

މިއަހަރުވެސް ގައުމީ ޓީޓީ ޗެމްޕިއަންކަން ދީމާ އާއި މުންސިފަށް

2019- ސާއިދާއި ދީމާ ގައުމު ހެއްވާލަދިން

1