ފާތިމަތު ދީމާ އަލީ

ދެކުނު އޭޝިއާގެ ޖޫނިއާ ޓީޓީ މުބާރާތް: ދީމާއާއި އަހްޔާރް މިކްސް ޑަބަލްސް ފައިނަލަށް

ރަފާއާއި ދީމާ ދުނިޔޭގެ މުބާރާތަށް، ރާއްޖެއަށް ބޮޑު ޝަރަފެއް

ޕޯޗުގަލްގައި ކުރިއަށްދާ ދުނިޔޭގެ ޔޫތު ކޮންޓެންޑާ މުބާރާތުގައި ދީމާއަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް

ދީމާ ތަށި މިލްކު ކޮށްފި، ފިރިހެން ޗެމްޕިއަނަކީ ޝައްފާން

ސާކް ކޮލިފިކޭޝަން ފުރަތަމަ މެޗުގައި ދީމާ، ނޭޕާލް ކުޅުންތެރިޔާ ބަލިކޮށްފި

ފްރާންސްގައި ދީމާ ތަމްރީނު ފުރިހަމަ ކުރާނީ ޔޫރަޕްގެ އެންމެ ވަރުގަދަ އެއް ސެންޓަރުގައި

ކޮމަންވެލްތު ގޭމްސް: އަންހެން ޓީޓީއަށް ފުރަތަމަ ދެމެޗު ނާކާމިޔާބު، ބެޑްމިންޓަން މިކްސް އިވެންޓުންވެސް ރާއްޖެ ބަލި

ތައިލެންޑް މުބާރާތުގެ ޑަބަލްސް ޗެމްޕިއަންކަން ދީމާގެ ޕެއާއިން ހޯދައިފި

ހިތްވަރުގަދަ ކުޅުމަކަށްފަހު ދީމާއަށް ކެޑޭޓް ސިންގަލްސްގެ ރިހި މެޑަލް، ޗެމްޕިއަންކަން ވަރުގަދަ އިންޑިއާއަށް

އިންޑިއާ ބަލިކޮށް ދީމާ ފައިނަލް، އުފާވެރިކަމުގެ ކަރުނަ!

ކެޑޭޓް ބައިގެ ސެމީ ފައިނަލުންވެސް އަންހެން ޓީޓީ ޓީމު ޖާގަ ހޯދައިިފި

ގްރޫޕުގެ އެއްވަނަ ހޯދައި، އަންހެން ޓީމު ޖޫނިއާ ބައިގެ ސެމީއަށް

« 1