ފޭސްބުކް

ފޭސްބުކްގެ ވިޔަފާރިދަށްވެ ރެކޯޑް އަދަދަކަށް ވަޒީފާތަކުން މީހުން ކަނޑަނީ

ކުއެސްޓް ޕްރޯގެ ވާޗުއަލް ސްކްރީންތައް ހަގީގީ މޮނިޓަރުތަކަށް ވުރެ ފުރިހަމަ

މެޓާގެ މިކްސްޑް ރިއަލިޓީ ހެޑްސެޓް ކުއެސްޓް ޕްރޯ ދައްކާލައިފި، އަގު 1500 ޑޮލަރު

ސަމާލުވޭ! އެެއް މިލިއަން ފޭސްބުކު އަކައުންޓްގެ ޕާސްވޯޑް ވަގަށް ނަގައިފި

ފޭސްބުކް މެދުވެރިކޮށް ޕްރީޕެއިޑް ރީޗާޖް ކުރެވޭ ގޮތް އުރީދޫން ހަަަދައިފި

ރަޝިއާގައި ފޭސްބުކާއި ޓުވިޓާ ބޭނުންކުރުން މަނާކޮށްފި

ފޭސްބުކްގެ ވީއާރް ހެޑްސެޓަށް އެލާޖިކުވެ ކުއްޖަކު ސީރިއަސް ހާލަތަކަށް ހިނގައްޖެ

ދައުލަތަށް ޓެރަރިޒަމްގެ އިންޒާރުދިން މީހަކާ ދެކޮޅަށް އެމެރިކާ ސަރުކާރުގެ ރިޕޯޓެއް

ފޭސްބުކުގެ ނަން ''މެޓާ'' އަށް ބަދަލުކުރިކަން އިއުލާނުކޮށްފި

ކުނި ނުގެންދާނަމަ މެސެޖް ކުރަން ވެމްކޯގެ ހޮޓްލައިން ނަމްބަރެއް

ފޭސްބުކާ ދެކޮޅަށް ކުރާ ދައުވާތަކަށް މާކް ޒުކަބާގް އިންކާރުކޮށްފި

ފޭސްބުކް އާއި އިންސްޓަގްރާމް އަދި ވަޓްސްއެޕް ޑައުން ވެއްޖެ

« 1