ފޭސްބުކް

ފޭސްބުކްގެ ވީއާރް ހެޑްސެޓަށް އެލާޖިކުވެ ކުއްޖަކު ސީރިއަސް ހާލަތަކަށް ހިނގައްޖެ

ދައުލަތަށް ޓެރަރިޒަމްގެ އިންޒާރުދިން މީހަކާ ދެކޮޅަށް އެމެރިކާ ސަރުކާރުގެ ރިޕޯޓެއް

ފޭސްބުކުގެ ނަން ''މެޓާ'' އަށް ބަދަލުކުރިކަން އިއުލާނުކޮށްފި

ކުނި ނުގެންދާނަމަ މެސެޖް ކުރަން ވެމްކޯގެ ހޮޓްލައިން ނަމްބަރެއް

ފޭސްބުކާ ދެކޮޅަށް ކުރާ ދައުވާތަކަށް މާކް ޒުކަބާގް އިންކާރުކޮށްފި

ފޭސްބުކް އާއި އިންސްޓަގްރާމް އަދި ވަޓްސްއެޕް ޑައުން ވެއްޖެ

ތާލިބާނަށް ހިތްވަރުދޭ ޕޯސްޓުތައް މަނާކުރަމުން ގެންދާނެކަމުގައި ފޭސްބުކް އިން ބުނެފި

ޓްރަމްޕުގެ ފޭސްބުކް އެކައުންޓް ދެ އަހަރަށް ސަސްޕެންޑުކޮށްފި

ފޭސްބުކާއި އިންސްޓަގްރާމުގައި ''ލައިކް'' ފޮރުވުމުގެ އިހުތިޔާރު ދީފި

"މޯލްޑިވްސް ވިތު ފަލަސްތީން" ގްރޫޕް ފޭސްބުކުން ނެރެލައިފި

އިރުދެކުނު އޭޝިއާ ސަރަހައްދުގެ އިންޓަނެޓް ސްޕީޑް ހަލުވި ކުރުމަށް ފޭސްބުކުން ކޭބަލް އަޅަނީ

މިޔަންމާގައި ހަމަޖެހުން ގާއިމްކުރުމަށް ފޭސްބުކް ބްލޮކް ކޮށްފި

« 1