މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތައް

ރާއްޖެ އެތެރެކުރަން އުޅުނު ތިން ލައްކަ ރުފިޔާގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފި

ބޮކްސާ ތެރޭގައި ފޮރުވައިގެން އައްޑުއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅުނު މީހަކު އުމުރަށް ޖަލަށް

13 ކިލޯގެ ޑުރަގު މައްސަލައިގައި ހަ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށް 15 ދުވަހަށް ބަންދު

13 ކިލޯގެ ޑްރަގާއެކު ހަ ލައްކައަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ އަތުލައިގެންފި

ގޯސްކޮށް ހެކިހޯދާފައިވާތީ، ޑްރަގް މައްސަލައިގައި 16 އަހަރަށް ޖަލަށްލި ކުއްޖަކު ސަލާމަތްވެއްޖެ

މިދިޔަ ހަތަރު އަހަރު މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތަކުގައި 11،955 މީހުން ހައްޔަރުކުރި

ރާއްޖެއިން މީގެ ކުރިން އަތުލައިގެންފައިނުވާ ބާވަތެއްގެ މަސްތުވާ އެއްޗެއް އަތުލައިގެންފި

1

ހުނޫ އާއި ރިޝްފާއަށް ކުރަނީ ޑްރަގްގެ ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ތުހުމަތު

2

މަސްތުގެ ބަލީގައި ދިވެހި އަންހެނަކު "ސަލާން" ޖަހަން ފިރިހެނުންގެ މިސްކިތަށް، ސުވާލުކުރުމުން ރަތަށް!

7

ހޯނޑެއްދޫ އޮޕަރޭޝަން: އިތުރު 69 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި ހޯދައިފި

ރިސޯޓަކުން ބަނގުރާ ފުޅިތަކެއް ވަގަށް ނެގި ދެމީހަކު ހައްޔަރުކޮށް ބަންދަށް 15 ދުވަސް

ހޯނޑެއްދޫން ގިނަ އަދަދެއްގެ ޑުރަގްސް ހޯދިތާ ފަސް ދުވަސް, އޮޕަރޭޝަން އަދިވެސް ކުރިއަށް

... 8 ...