ކުއްލި ޚަބަރު

އިތުރު 196 މީހުން ކޮވިޑުން ރަނގަޅުވެ، ބަލީން ފަސޭހަވީ ޖުމުލަ އަދަދު 8950 އަށް

ސަރުކާރުގެ ފްލެޓްތަކުގެ ކުލި އިތުރު ތިން މަހަށް ފަސްކޮށްދީފި

ކޮވިޑުގެ ހާލަތުން އަރައިގަތުމަށް ޖަޕާނުން ރާއްޖެއަށް 732 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނު އެހީއެއް ދީފި

އިތުރު 93 މީހުން ކޮވިޑުން ރަނގަޅުވެ، ބަލީން ފަސޭހަވީ ޖުމުލަ އަދަދު 8847 އަށް

މިދިޔަ 24 ގަޑިއިރު ތެރޭ ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވީ 53 މީހުން، 42 ދިވެހިން ހިމެނޭ

ކުޅުދުއްފުށިން އިތުރު މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ، ޕޮޒިޓިވްވީ ފާޅު ބޯޓުގެ ފަޅުވެރިއެއްގެ ކޮންޓެކްޓެއް

އެންދަމަން ފޭބި މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޒިޔާދަށް ދައުވާކުރަން ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި

އިތުރު 81 މީހުން ކޮވިޑުން ރަނގަޅުވެ، ބަލީން ފަސޭހަވީ ޖުމުލަ އަދަދު 8754 އަށް

މިދިޔަ 24 ގަޑިއިރު ތެރޭ ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވީ 31 މީހުން، 25 ދިވެހިން ހިމެނޭ

ކުޅުދުއްފުށިން އިތުރު ދެ މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ކުއްތާ ބޭނުންކޮށްގެން އެމްޕީއެލް ތެރޭގައި ފުލުހުން ބޮޑު އޮޕަރޭޝަނެއް ހިންގަނީ

« 1 ...