ކުއްލި ޚަބަރު

ކޮވިޑުޖެހިގެން އިތުރު މީހަކު މަރުވެ، ރާއްޖޭގެ ޖުމުލަ އަދަދު 300 އަށް

ނުވަ މީހުންނާއެކު ދަތުރުކުރި ސަފާރީއެއްގައި ރޯވެ އަނދަނީ

ބިއްލޫރި ޝީޓުތައް ދަށުވި އެކަކު މަރުވެއްޖެ

ވެއިޓަރު މަރާލި މައްސަލަ: ޕާކިސްތާން ޝެފަށް ގަސްތުގައި މީހަކު މަރާލުމުގެ ދައުވާކޮށްފި

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ތާއީދުކުރާނީ ރައީސް ސޯލިހަށް: މާރިޔާ

ޕީޖީ ޝަމީމުގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން ފާސްކޮށްފި

އެމްޑީޕީއަށް ވެރިކަން ބޭނުންނަމަ ޗޮއިސްއަކީ އަޅުގަނޑު: ރައީސް

ކޯލިޝަނަކާއެކު އަޅުގަނޑަށް ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރެވޭނެ: ރައީސް

މަހުން މަހަށް ބޭނުންވާ ބޭހާއި ކާޑާއި ތެޔޮ ދަތިކަމެއް ނެތި ގަނެވޭ ވަރަށް ފައިސާ އެބަހުރި: ރައީސް

1

މި މަސް ނިމުމުގެ ކުރިން ފުރަތަމަ 3،000 ގޯއްޗަށް އިއުލާން ކުރާނަން: ރައީސް

ބައެއް މަޝްރޫއުތައް ފެށުން ފަސްކޮށްފިން, ބޮޑު އާ މަޝްރޫއެއް ފެށުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތް: ރައީސް

އެމްއެމްސީގެ ރައީސްކަމުން ޝަހުބާން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

« 1 ...