ކުއްލި ޚަބަރު

އާ އުއްމީދުތަކެއް، ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރުތައް ހުޅުވާލައިފި

ޕީޖީ ޝަމީމް ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުންނަވަން އެންގި ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތައް ޑރ. ނަޒްލާ ދޮގުކޮށްފި

ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވުމުން ވިލިމާލޭގައި ކޯޑަންކޮށްފައި ބެހެއްޓި ބިދޭސީ މީހާ ބަލައި ދިއުމުގައި ލަސްތަކެއްވި: ޑރ. ނަޒްލާ

ހިތަދޫ ފްލެޓަކުން ދެ އަހަރަކު ކުއްޖަކު ވެއްޓި އަނިޔާވެއްޖެ

ހުޅުމާލޭ ފެސިލިޓީގައި ނުފުރި ބާކީ ހުރީ 30 ވަރަކަށް އެނދު: ޑރ. މުހައްމަދު އިސްމާއިލް

މާސް އިންސްޕެކްޝަން: 1،000 އެއްހާ ތަނުގައި ހުރިހާ ކަންކަމެއް ފުރިހަމަ!

އަތޮޅުތެރޭގައި ގާއިމު ކުރި ފެސިލިޓީތަކުގައި އަންނަ ހަފުތާގެ ތެރޭގައި ހިދުމަތްދެވޭވަރު ވާނެ: ޑރ. ނަޒްލާ

ޖުލައި މަހުގެ މުސާރައާއެކު ފްރަންޓްލައިން އެލަވަންސް ލިބޭނެ: ޑރ. ނަޒްލާ

1

ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އަންނަ މަހުގެ 7ގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކޮށްފި، މިހާރު ހުރި ފިޔަވަޅުތައް ދަމަހައްޓާނެ

އިތުރު 12 މީހުން ކޮވިޑުން ރަނގަޅުވެ، ބަލީން ފަސޭހަވީ ޖުމުލަ އަދަދު 2302 އަށް

މިދިޔަ 24 ގަޑިއިރު ތެރޭ ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވީ 39 މީހުން

އަދީބު ފުރުން މަނާކުރުމަށް އަމުރު ނެރެފި

« 1 ...