ބ. އޭދަފުށި

އެމްޓީސީސީން އޭދަފުށީ މަގުތަކުގައި ތާރު އަޅައި ނިންމާލައިފި

33 އަހަރަށްފަހު އޭދަފުށިން ގޯތި ދޫކުރަން ނިންމައި، ގޯތި ލިބޭ މީހުންގެ ވަގުތީ ލިސްޓު އާންމު ކޮށްފި

ފިޔަވައްޗާއި ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގައި ތިބި 16 ކުއްޖަކު ފުނަދޫ އަމާންވެއްޓަށް ބަދަލުކޮށްފި

ހިޔާތަކުގައި ތިބި 17 ކުއްޖަކު އޭދަފުށީ "އަމާން ވެއްޓަށް" ބަދަލުކޮށްފި

އޭދަފުށީ ޓާފް ދަނޑުގެ މައްސަލައިގައި ޒުވާނުންތަކެއް މުޒާހަރާ ކޮށްފި

އޭދަފުށި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް އުއްމުކުލްސޫމްގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ބަލަނީ

އޭދަފުއްޓާއި ފީވަކުގައި ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރި ފަސް މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

އޭދަފުށި، އޮމަދޫ، ބިލެއްދޫ، ދަރަނބޫދޫ އަދި މާފުށިން ކޮވިޑް ކޭސްތަކެއް

އޭދަފުށީ އިބޫއާއި އިންޑޮނޭޝިޔާ މިޔާގެ ކައިވެނީގެ ވާހަކަ! އަސަރާއި އިބުރަތުން ފުރިފައި

5

އޭދަފުށީގައި ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރި ދެ މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ބ. ހިތާދޫގައި ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރި މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ބޮޑުފިނޮޅު ހާދިސާ: ވަކީލުން ބުނަނީ ހައްޔަރުކުރި 19 ބިދޭސީންނަށް މަރުގެ އިންޒާރު ދިނީ ދިވެހީން ކަމަށް

2
4