ބ. އޭދަފުށި

ނުވަ ރަށަކަށް މެޖިސްޓްރޭޓުން ހޯދަން އިއުލާނު ކޮށްފި

ކޮވިޑުގައި މިއަދުގެ ދެވަނަ މަރު، އޭދަފުށީގައި މީހަކު މަރުވެ ރާއްޖޭގެ ޖުމުލަ 86 އަށް

އޭދަފުށިން 121 މީހަކު، ހިންމަފުށިން 49 މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް

އޭދަފުއްޓަށް ކޮވިޑް ފެތުރުނީ ކިހިނެއް؟

މިމަހު އެކެއްގެ ފަހުން އޭދަފުށިން ފުރި މީހުން ކަރަންޓީނުވާން އަންގައިފި

އޭދަފުއްޓަށް ބަލި ފެތުރުނު ގޮތެއް ނޭނގެ، ޕޮޒިޓިވް ވި މީހުންގެ އަދަދު 12 އަށް

އޭދަފުށިން ޑޮކްޓަރަކު ވެސް ޕޮޒިޓިވް، ޖުމުލަ އަދަދު ހަތަކަށް

އޭދަފުށީ ދެ ކްލަސްޓާ: ޕޮޒިޓިވް ވި އަދަދު 6 އަކަށް

ބ. އޭދަފުށީ ފްލޫ ކްލިނިކަށް ދެއްކި މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެ އެރަށް މޮނީޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނެސްފި

އަމާންވެށީގައި ތިބޭ ކުދިންނާ ގުޅޭ ގޮތުން ދައްކަނީ ހަގީގަތާ ހިލާފު ވާހަކަތައް: ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީ

ހިޔާގެ ކުދީންނާ ގުޅޭ ކަންކަން ރިޕޯޓްކުރާއިރު މީޑިއާތަކުން ޒިންމާދާރުވުމަށް މިނިސްޓަރު ގޮވާލައްވައިފި

ކަރަންޓީނުގެ އުސޫލާ ހިލާފަށް އޭދަފުއްޓަށް އެރި މީހަކު ޖޫރިމަނާކޮށްފި

3