އެތުލެޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް

އަނެއްކާވެސް ސާއިދު، ހިމްނާ، ފަޒީލް އަދި ޖައިޝާއަށް ރަން މެޑަލް

ސާއިދު، ހިމްނާ، ފަޒީލް އަދި ޖާއިޝާވެސް ފެށީ ރަނުން

ހިމްނާ 400 މީޓަރު ދުވުމުގެ ރެކޯޑު އާކޮށްފި

އެންމެ މޮޅު އަންހެން އެތުލީޓަކަށް ނަބާ، ފިރިހެން އެތުލީޓަކަށް ސާއިދު

ފަޒީލަށް ފުރަތަމަ ބައިނަލްއަގުވާމީ ރަން މެޑަލް، ޖައިޝާއަށް ގައުމީ ރެކޯޑެއް

އެންމެ މޮޅު އަންހެން އެތުލީޓަކަށް އަނެއްކާވެސް ހިމްނާ، ސާއިދުވެސް މަގާމު ދިފާއުކުރި

ވަން ފޮޓޯ: ގައުމީ އެތުލެޓިކްސް މުބާރާތުގެ ފައިނަލް

ސާއިދާއި ހިމްނާއަށް އިތުރު ރަން މެޑަލް، ޖައިޝާއަށް ވެސް ދެ ރަން މެޑަލް

ދިވެހި ގައުމީ ޖާޒީގައި އިންޑިއާ ކުއްޖަކު މުބާރާތެއްގައި ދުވެފައެއް ނުވޭ: އެތުލެޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަން

3

ޕީޕީއެމުން ވަނީ ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޖޯޒީ ލައްވައިގެން އިންޑިއާ އެތުލީޓަކު ދުއްވާފައި: އަނދުން ހުސެއިން

1

ވަން ފޮޓޯ: މާލޭ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ހުޅުވުން

ދުވާ ޓްރެކް ކުރިން އޮތް ހާލަތުގައި ކުޅިވަރު ވަސީލަތްތައް ހުރެގެން ކުޅުންތެރިންނެއް ނުއުފެއްދޭނެ: ރައީސް

« 1