Close

އެތުލެޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް

ދެކުނު އޭޝިއާގެ އެތުލެޓިކްސް ފެޑެރޭޝަންގެ އާންމު ބައްދަލުވުން ރާއްޖޭގައި ބާއްވައިފި

ދިރާގު ލާމު އިންޓަ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް މާދަމާ ފަށަނީ

އެތުލެޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަންގެ ޑިޖިޓަލް ޕާޓްނަރަކަށް ދިރާގު

2022 ކުޅިވަރު: ފުޓުބޯޅަ އޮތީ ދަރާފައި، ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުނު ބައިނަލްއަގުވާމީ މުބާރާތްތަކުން ދިރުމެއް

ހާފު މެރަތަންގެ ރެކޯޑަށް އަށް ދުވަސް، ސަމްހާ މެރަތަން ރެކޯޑުވެސް މުގުރާލައިފި

ސާއިދު އެއްވަނަ މަގާމު ދަމަހައްޓައިފި، އަންހެން އެންމެ މޮޅު އެތުލީޓަކަށް ޖައިޝާ

ފޮޓޯ: ގައުމީ އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ފޯރިގަދަ އިވެންޓްތައް

ސާއިދާއި އަލްހާއަށް 100 މީޓަރުގެ ރަން މެޑަލް، ފިރިހެން 5000 މީޓަރު ފަޒީލަށް

20 މިނެޓަށްވުރެ އަވަހަށް 5000 މީޓަރުގެ ރޭސް ނިންމައި، ޖައިޝާއަށް ތާރީހީ ރެކޯޑެއް

ހިމްނާ އާއި އިބާދުﷲ ތަމްރީނުތަކަށް ޖެމެއިކާއަށް ފޮނުވަނީ

ޖެހިޖެހިގެން ތިންވަނަ ފަހަރަށް އެންމެ މޮޅު އެތުލީޓުންނަށް ސާއިދާއި ހިމްނާ

އަނެއްކާވެސް ސާއިދު، ހިމްނާ، ފަޒީލް އަދި ޖައިޝާއަށް ރަން މެޑަލް

« 1