އެއާލައިން އިންޑަސްޓްރީ

ލަންކާގައި އަލަށް އުފައްދާ ބަޖެޓް އެއާލައިނުން ރާއްޖެއަށް ދަތުރުތައް ފަށަނީ

ޔޫއެސް-ބަންގްލާގެ ސީދާ ދަތުރުތައް ރާއްޖައަށް މިއަދު ފަށައިފި

33 އެއާލައިނަކުން މިހާރު ރާއްޖެއަށް ދަތުރުތައް ކުރޭ

1

ފިނި މޫސުމާ ދިމާކޮށް އެއާ ފްރާންސުން ރާއްޖެއަށް ދަތުރުތައް ފަށައިފި

އެއާ ޓްރެފިކް ކޮންޓްރޯލްގެ މުވައްޒަފުން ކަޅު ހެދުމުގައި ވަޒީފާއަށް ނިކުމެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި

މާފަރުން ދިއްލީ އަށް ސީދާ ދަތުރުތައް ފަށަނީ

ބަންގަލަދޭޝްގެ އަމިއްލަ އެންމެ ބޮޑު އެއާލައިނުން ރާއްޖެއަށް ދަތުރުތައް ފަށަނީ

އިންޑިގޯ އިން ރާއްޖެއާއި ޗެންނާއީ އަދި ހައިދަރުއާބާދަށް ސީދާ ދަތުރުތައް ފަށަން ނިންމައިފި

އިންޑިއާގެ އެއާ ވިސްޓާރާ އިން ރާއްޖެއަށް ޝެޑިއުލް ދަތުރުތައް ފަށައިފި

ސިންގަޕޫރު އެއާލައިންސްގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް ކޮވިޑް ވެކްސިން ދެނީ

ފުރަން ތައްޔާރުވެފައި އޮތް ފްލައިޓެއްގެ ފިޔަގަނޑަށް މީހަކު އަރައިފި

ކޮރެއަންއެއާ އިން އޭޝިއާނާ އެއާލައިންސް ގަންނަނީ

« 1