އެއާލައިން އިންޑަސްޓްރީ

ބްރިޓިޝް އެއާވޭސް އިން ބޯއިންގް 747ގެ ހުރިހާ ފްލައިޓުތައް ގްރައުންޑް ކުރަން ނިންމައިފި

އޯސިއޭނިއާ ރީޖަންގެ "އެއާކްރާފްޓް ރިލެއިބިލިޓީ އެވޯޑް 2019" މޯލްޑިވިއަން އަށް

ޕާކިސްތާނުގެ ފްލައިޓު ވެއްޓުނީ ޕައިލެޓާއި އެއާ ޓްރެފިކް ކޮންޓްރޯލްގެ އިހުމާލުން: ތަހުގީގު ރިޕޯޓު

ނިއު ނޯމަލްގައި ބޯޑަރު ހުޅުވާލާއިރު ދުވާލަކު 10 ފުލައިޓު އަންނާނެ: އެމްއޭސީއެލް

ގަމާއި ކޮލޮމްބޯއާ ދެމެދު ސްރީލަންކަންގެ ދަތުރުތައް ހުއްޓާލަން ނިންމުމުން އިދިކޮޅުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި

މޯލްޑިވިއަންގެ އެންމެ ބޮޑު ފްލައިޓު މާފަރަށް، އިންޓަނޭޝަނަލް ދަތުރުތަކަށް އެއާޕޯޓު ތައްޔާރުކަމުގެ މެސެޖެއް

ވީއައިއޭގެ ވެސްޓް އޭޕްރަން މަރާމާތު ކުރަން ފަށައިފި، ނިމުމުން އޭ380 ގެ ދެ މަތިންދާބޯޓަށް ޕާކު ކުރެވޭނެ

ވައިގެ ދަތުރުތައް ފެށުމުގެ މިންގަނޑުތައް އަވަހަށް ގާއިމުކުރުމަށް އަޔާޓާއިން ހުރިހާ ގައުމުތަކަށް ގޮވާލައިފި

ހެލިކޮޕްޓަރެއް ބައްލަވައިގަނެ ޖާބިރު ތާރީހުގެ ތެރެއަށް

5

ރަޝިޔާއަށް ދަތުރުކުރި އެއާއިންޑިއާގެ ފްލައިޓެއްގެ ޕައިލެޓު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެ ފްލައިޓް އަނބުރާ އިންޑިއާއަށް

ޔޫރޯ ވިންގްސް އިން ދަތުރުތައް ފަށައި ކުރި ފުރަތަމަ ދަތުރުގައި އެއާޕޯޓް ބަންދުވުމުން އަނބުރާ ޖައްސައިފި

ޕާކިސްތާން ފްލައިޓުން ސަލާމަތްވި ޒުބޭރު: ފްލައިޓް ވެއްޓުމުގެ ކުރިން ފުންމާލިން، ޖައްސަން ތިންފަހަރު ތިރިކުރި!

7
« 1