އެއާލައިން އިންޑަސްޓްރީ

ބަންގަލަދޭޝްގެ އަމިއްލަ އެންމެ ބޮޑު އެއާލައިނުން ރާއްޖެއަށް ދަތުރުތައް ފަށަނީ

އިންޑިގޯ އިން ރާއްޖެއާއި ޗެންނާއީ އަދި ހައިދަރުއާބާދަށް ސީދާ ދަތުރުތައް ފަށަން ނިންމައިފި

އިންޑިއާގެ އެއާ ވިސްޓާރާ އިން ރާއްޖެއަށް ޝެޑިއުލް ދަތުރުތައް ފަށައިފި

ސިންގަޕޫރު އެއާލައިންސްގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް ކޮވިޑް ވެކްސިން ދެނީ

ފުރަން ތައްޔާރުވެފައި އޮތް ފްލައިޓެއްގެ ފިޔަގަނޑަށް މީހަކު އަރައިފި

ކޮރެއަންއެއާ އިން އޭޝިއާނާ އެއާލައިންސް ގަންނަނީ

ލަންކާގެ އާ އެއާލައިން ސްޕާކް އެއާގެ ދަތުރުތައް އަންނަ އަހަރު ކުރީކޮޅު ފަށަނީ

ރާއްޖެ ހިމެނޭގޮތަށް ހަތް ގައުމަކަށް ސްރީލަންކަން އެއާލައިންސްގެ ދަތުރުތައް ފަށައިފި

އިތިއޯޕިއަން އެއާލައިންސްގެ ފްލައިޓެއްގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި

ރިއާން އެއާގެ ފްލައިޓެއްގައި ބޮމެއް އޮތްކަމަށް ބުނި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ބްރިޓިޝް އެއާވޭސް އިން ބޯއިންގް 747ގެ ހުރިހާ ފްލައިޓުތައް ގްރައުންޑް ކުރަން ނިންމައިފި

އޯސިއޭނިއާ ރީޖަންގެ "އެއާކްރާފްޓް ރިލެއިބިލިޓީ އެވޯޑް 2019" މޯލްޑިވިއަން އަށް

« 1