Close

އެއަރ އިންޑިޔާ

އިންޑިއާއިން ވުހާން އަށް ދިޔަ ފްލައިޓަކުން ދަތުރުކުރި 19 މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާއާ ދެމެދު ވައިގެ ދަތުރުތައް އިތުރުކުރަނީ

އެއާ އިންޑިއާގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖެއަށް އަލުން ފަށައިފި

ލޯބީގެ ހަޔާތުގައި ކައިވެނީގެ ގޮށްޖަހަން ކުރި ދަތުރުގައި ފުލައިޓް ދެބުރިވެ ހިތްދަތި ނިމުމެއް!

ވެއްޓުނު އެއާ އިންޑިއާ އެކްސްޕްރެސްގެ ފްލައިޓް ރަންވޭގައި ޖެއްސުމުގައި މައްސަލަތަކެއް

ވެއްޓުނު އެއާ އިންޑިއާ އެކްސްޕްރެސް ފްލައިޓުގެ ކަޅުފޮށި ފެނިއްޖެ

އެއާ އިންޑިއާގެ ބޯޓު ވެއްޓުމުގެ ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ރައީސް ސޯލިހު ތައުޒިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ

191 ފަސިންޖަރުންނާއެކު ކެރެލާގެ އެއާޕޯޓަކަށް ޖެއްސި ފުލައިޓެއް ރަންވޭއިން ކަހާލައި ދެބުރިވެއްޖެ

ބޯޑަރު ހުޅުވާލުމުން އިންޑިއާއާއެކު ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ހާއްސަ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖައްސަނީ

2

ރަޝިޔާއަށް ދަތުރުކުރި އެއާއިންޑިއާގެ ފްލައިޓެއްގެ ޕައިލެޓު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެ ފްލައިޓް އަނބުރާ އިންޑިއާއަށް

ރާއްޖޭގައި ތިބި އިންޑިއާގެ 153 މީހަކު ދިއްލީއަށް ފުރުވާލައިފި

އިންޑިއާއަށް އިންޓަނޭޝަނަލް ކޮމާޝަލް ފްލައިޓުތައް ޖެއްސުން މަނާކޮށްފި

« 1