ނެޝަނަލް ބޯޓިންގ އެސޯސިއޭޝަން

ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް އިންވެސްޓްމަންޓް ކަނެކްޓިވިޓީ އިވެންޓެއް އިންޑިއާގައި ބާއްވައިފި

ބޯޓިން އެސޯސީއޭޝަންގެ ރައީސަކަށް އިސްމާއިލް ހަމީދު

"ލައިފް ޖެކެޓް ވެއާ އިޓް" ކެމްޕެއިން ރައީސް ސޯލިހު އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވައިފި

ރައީސް ސޯލިހު، މެރިން އެކްސްޕޯއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި

ދެކުނު އޭޝިއާގެ ފަތުރުވެރިން ވަގު ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅައިގެން ގެސްޓްހައުސްތަކަށް އަންނަ މައްސަލައެއް

ވަން ފޮޓޯ: ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ ފަރާތްތަކަށް ވެކްސިން ދޭން ފެށުން

ފަތުރުވެރިންނަށް ޕީސީއާރު ޓެސްޓު ހަދައިދޭ އަގު ހެޔޮކޮށްފި

ސަފާރީތަކާއި ޔޮޓްތަކަށް ދާ ފަތުރުވެރިންނަށް ޕީސީއާރު ޓެސްޓު ހެދުމުގައި އިތުރު ލުޔެއް

95 ސަފާރީއެއް އޮޕަރޭޓުކުރުމުގެ ހުއްދަ ދީފި

އެމްޓީސީސީން ބޯޓިން އެސޯސިއޭޝަނަށް ޕީޕީއީ ހަދިޔާކޮށްފި

އެޗް 78 ގުރޫޕްގެ ފަރާތުން އެންބީއޭއެމްއަށް 5000 މާސްކު ހަދިޔާކޮށްފި

ހުއްދަތައް ނެގުމަށްފަހު ނޫނީ ލިވަބޯޑްތަކަށް ޓޫރިސްޓުން ނޭރުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

« 1