Close

ދ. އަތޮޅު

ތޭރަވާއާއި ކުޑައިއްބެ، ސަމާ އަދި ލަމް ވެސް ބޮޑު އީދު ޝޯއަށް ދ. މާއެނބޫދޫއަށް

މިފަހަރު ބޮޑުއީދަށް ދާންވީ ދ. މާއެނބޫދޫއަށް: ސަގާފީ ކުޅިވަރުތަކާއި ޒަމާނީ މިޔުޒިކާއި އިތުރު އެތައް ކުޅިވަރުތަކެއް!

2

ދެ މުދިމުގެ ޒުވާބު ހޫނުވެ ހަމަނުޖެހުމަކަށް، އެކަކަށް އަނިޔާތަކެއް

ދ. މާއެނބޫދޫ މޮނިޓަރިންގައި: ދެ އެމްބިއުލެންސް ހަލާކުވެ ސިއްހީ ހިދުމަތްތެރީން ރަށު ޕިކަޕުގައި

މެއްކު ޖަމިއްޔާއިން މާއެނބޫދޫ ސްކޫލް ލައިބްރަރީ ގައި "އިސްލާމިކް ކޯނަރ"އެއް ގާއިމުކޮށްދީފި

ކޮވިޑުގައި މިއަދުގެ ދެވަނަ މަރު، ދ. ބަނޑިދޫގައި ޕޮޒިޓިވް މީހަކު މަރުވެ ރާއްޖޭގެ ޖުމުލަ 176 އަށް

ހުޅުދެލީ ބަނދަރު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫއު ބާރަށް ކުރިއަށް

ދ. ބަނޑިދޫން ރެންޑަމް ކޮށް ނެގި ސާމްޕަލްތަކުގެ ތެތެއިން އެއް ސާމްޕަލް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

މީދޫ އާއި ކުޑަހުވަދޫ އާންމު ހާލަތަށް

އެލްޖީއޭގެ ސެކިއުރިޓީ އިންޑެކްސްގެ އެއްވަނަ ދ. އަތޮޅު ކައުންސިލަށާއި ދިއްފުށީ ކައުންސިލަށް

1

ދ. މީދޫ ޔަންގް ސްޓާ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުގެ 16 އަހަރުން ދަށުގެ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް މިއަހަރުވެސް ބާއްވަނީ

2

ހުޅުދެލި ބަނދަރު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫއު ބާރަށް ކުރިޔަށް

« 1