ދ. އަތޮޅު

މެއްކު ޖަމިއްޔާއިން މާއެނބޫދޫ ސްކޫލް ލައިބްރަރީ ގައި "އިސްލާމިކް ކޯނަރ"އެއް ގާއިމުކޮށްދީފި

ކޮވިޑުގައި މިއަދުގެ ދެވަނަ މަރު، ދ. ބަނޑިދޫގައި ޕޮޒިޓިވް މީހަކު މަރުވެ ރާއްޖޭގެ ޖުމުލަ 176 އަށް

ހުޅުދެލީ ބަނދަރު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫއު ބާރަށް ކުރިއަށް

ދ. ބަނޑިދޫން ރެންޑަމް ކޮށް ނެގި ސާމްޕަލްތަކުގެ ތެތެއިން އެއް ސާމްޕަލް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

މީދޫ އާއި ކުޑަހުވަދޫ އާންމު ހާލަތަށް

އެލްޖީއޭގެ ސެކިއުރިޓީ އިންޑެކްސްގެ އެއްވަނަ ދ. އަތޮޅު ކައުންސިލަށާއި ދިއްފުށީ ކައުންސިލަށް

1

ދ. މީދޫ ޔަންގް ސްޓާ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުގެ 16 އަހަރުން ދަށުގެ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް މިއަހަރުވެސް ބާއްވަނީ

2

ހުޅުދެލި ބަނދަރު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫއު ބާރަށް ކުރިޔަށް

ކަނޑިންމަ ރިސޯޓުން 17 މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

މިއަދު ކުރި ވިއްސާރައިގައި، ދ. މާއެނބޫދޫއަށް އުދަ އަރައި ރަށުތެރޭގައި ލޮނުގަނޑު ހެދިއްޖެ

ދ. މާއެނބޫދޫ މީހުންގެ "ދޮން" މާލޭ މީހުންގެ "ދޮންމަދު"

ދ. ރިނބުދުއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު ރައީސް ސޯލިހު މާލެ ވަޑައިގެންފި

« 1