ކުނީގެ މައްސަލަ

މާލޭސިޓީގެ އާންމު ތަންތަނުން ކުނި އުކާލުން ވެމްކޯއަށް ނުދޭން ސިޓީކައުންސިލުން ނިންމައިފި

ދުވާރު މައްޗާއި މަގުތަކަށް ކުނި ޖަމާކޮށްގެން ނުނެގުމަށް އީޕީއޭއިން އަންގައިފި

ކަނޑަށް ކުނި އެޅުމުން އަލިމަތާ ރިސޯޓުު 3 ލައްކަ ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި

މާފުށީގެ ކުނި މެނޭޖުކުރަން ފަށައި ޔުޓިލިޓީގެ ހުރިހާ ޚިދުމަތެއް ދޭ ފުރަތަމަ ކުންފުންޏަކަށް ސްޓެލްކޯ

1

ހުޅުމާލެ ފޭސް 1ގެ ބީޗްފްރަންޓު ތަންތަނުން ކުނި ވަތްކެއް ނުކުރޭ

ލިބޭ ތަރުހީބާ މެދު ހިތްހަމަޖެހޭ، ރަނގަޅަށް ކުނި ވަކިކޮށްގެން ނެރެނީ 15 ޕަސަންޓް ކަސްޓަމަރުން: ވެމްކޯ

ކުނބުރުދޫގައި ވޭސްޓް ޓްރާންސްފާ ސްޓޭޝަނެއް ހަދަން އެމްޓީސީސީއަށް

ގިނަ ކޮތަޅުތަކުގައި ކުނި ނޭރޭތީ ނަޝީދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައިފި

1

ކުނި ފަރުބަދައިގެ މަތިން ތިލަފުށި: ފެނުނު މަންޒަރާއި ހުރި ތަފާތު

ކުނި ވަކި ކުރިއަސް ނަގާ ފީއަށް ބަދަލެއް ނާންނާނެ: ޝައުނާ

އިސްލާހަށް އަމަލުކުރުން ފަސްނުކުރެވޭނެ، ކަނޑަށް ކުނި އަޅާ ރިސޯޓުތަކަށް ފިޔަވަޅު އަޅާނަން: އީޕީއޭ

ތިލަފުއްޓަކީ މިހާރު ކުނި މެނޭޖްކުރާ ރަށެއް: ޝައުނާ

« 1