ުޔޫއެންޑީޕީ

ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް ކުރިއަރުވަން ލާމުގައި ޔޫއެންޑީޕީ އާއެކު ޕްރޮޖެކްޓެއް

އދ. އިން ހަދިޔާކުރި ގިނަ އަދަދެއްގެ ޕީީޕީއީ ދިވެހި ސަރުކާރާ ހަވާލުކޮށްފި

އަންހެނުންނަށް ކުރާ އަނިޔާ ހުއްޓުވަން ކުރެހުމުގެ ކެމްޕޭނެއް ބާއްވަނީ

ޔޫއެންޑީޕީން، ޖޭއެސްސީ އާއި ކޯޓުތަކަށް އައިޓީ ސާމާނު ހަދިޔާކޮށްފި

ބިޒްނަސް ސެންޓާ ކޯޕްރޭޝަނުގެ ކޯޝެއާޑް ކިޗަން ފެސިލިޓީއަށް ރަޖިސްޓްރީ ވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ތާނަ މެލޯ : ލޯ ފަން މީހުންނަށް އޮންލައިން ތާނަ ލިޔުންތައް އަޑުއެހޭނެ ގޮތް ފަހިކޮށްދޭ އެޕެއް!

ކޮވިޑް 19 : ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި މަސައްކަތްކުރާ 45،000 އެއްހާ މުވައްޒަފުންނަށް އަސަރުކޮށްފައިވޭ!

މިއަހަރުގެ "މިޔަހެލި" ސޯޝަލް އިނޮވޭޝަން ކޭމްޕް ނިންމާލައިފި

މިދިޔަ ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި އުމުރުން 15 އަހަރާއި 19 އަހަރާއި ދެމެދު ވިހޭ މީހުންގެ ނިސްބަތް ދަށަށް

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތަކީ ނަތީޖާ ނެރޭ މަސައްކަތަކަށް ހަދަންޖެހޭ: މާރިޔާ