ުޔޫއެންޑީޕީ

މިޔަހެލި 2022 ގައި ބައިވެރިވުމަށް ހުޅުވާލައިފި

ހިއުމަން ޑިވެލޮޕްމެންޓް އިންޑެކްސްގައި ރާއްޖެ ހަތް ދަރަޖަ މައްޗަށް

ރާއްޖޭގެ ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހުންގެ 59 ޕަސެންޓަކީ އަންހެނުން: ސާވޭ

"އައިލެންޑް ލައިފް" މަޖައްލާގެ ހަވަނަ އަދަދު ނެރެފި

ވަން ފޮޓޯ: "އައިލެންޑް ލައިފް"ގެ 6 ވަނަ އަދަދު ނެރުން

ހިންގުމުގެ ދާއިރާގެ އިސް ބޭފުޅުންގެ ހުނަރާއި ގާބިލުކަން އިތުރުކުރުމަށް ސެޝަނެއް ބާއްވައިފި

މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމުގެ މަސައްކަތް ފަށަނީ

ދިރާގާއި ޔޫއެންޑީޕީ ގުޅިގެން ތިމާވެއްޓާ ގުޅޭ ކުރު ފިލްމުތައް ހަދަން ދަސްކޮށްދޭ ވޯކްޝޮޕެއް ފަަށައިފި

މިޔަހެލި ކޭމްޕް ނިންމައި، އެންމެ މޮޅު ފަސް ހިޔާލު ހޮވައިފި

ޑޮކިއުމެންޓްރީ ފިލްމު އުފައްދަން ދަސްކޮށްދޭ ވޯކްޝޮޕެއް، ބައިވެރިވާން ހުޅުވާލައިފި

ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް ކުރިއަރުވަން ލާމުގައި ޔޫއެންޑީޕީ އާއެކު ޕްރޮޖެކްޓެއް

އދ. އިން ހަދިޔާކުރި ގިނަ އަދަދެއްގެ ޕީީޕީއީ ދިވެހި ސަރުކާރާ ހަވާލުކޮށްފި

« 1