ޓުއަރިޒަމް

ކޮވިޑުގެ ކުރިން ފަތުރުވެރިކަން ހުރި ހިސާބަށް މޭ މަހުގެ ތެރޭގައި ދެވޭނެ: މިނިސްޓަރު

ކެލާގައި ގެސްޓްހައުސް އާއި ޓޫރިސްޓް ހޮޓާ ހަދަން 14 ބިމެއް ބީލަމަށް ލަނީ

ގެއްލުނު ފަތުރުވެރިޔާ ހޯދުމަށް ކައިރި ރަށްރަށުގެ އެހީއަށް އެދިއްޖެ

ގެއްލުނު ފަތުރުވެރިޔާ އަދިވެސް ނުފެނޭ: އެމްއެންޑީއެފް

އިންޑިއާގެ ވިސްތާރާ އެއާލައިނުން މާލެ އާއި މުމްބާއީއާ ދެމެދު ދަތުރުތައް ފަށަނީ

މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އައީ މިއަދު

މިމަހުގެ މިހާތަނަށް 30،000 އަށްވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން، މިއަހަރުގެ ޖުމުލަ 121،000 އިން މައްޗަށް

ފަތުރުވެރިއެއްގެ އަތުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާތަކެއް ވަގަށް ނަގައިގެން ކެބިން ކްރޫއެއް ހައްޔަރުކޮށްފި

ރާއްޖެ އަންނަ ޓޫރިސްޓުންނަށް 3 މަހަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު ތިބެވޭނެ ގޮތަށް ގާނޫނު ބަދަލު ކުރަނީ

ވެކްސިން ޓޫރިޒަމް ފެށޭ ފުރަތަމަ ގައުމެއްގެ ގޮތުގައި ރާއްޖެ ގުނިގެންދާނެ: ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު

އެގޮތް މިގޮތަށް ދީ ބަހައިލި ރަށްތަކާއި ފަޅުތައް! 61 ރަށާއި 24 ފަޅު ނުހެދި!

މިއަހަރު ރާއްޖެއަށް 1.5 މިލިޔަން ފަތުރުވެރިން އަންނާނެ

« 1 ...