ޓުއަރިޒަމް

އެއާޕޯޓުތަކުން ފުރާ މީހުންއަތުން ނަގާ ފީ ބޮޑުކުރަން އިސްލާހު ހުށަހަޅައިފި

2

ސްނޯކްލިން އަށް ދިޔަ ޗައިނާ ފަތުރުވެރިޔަކު މަރުވެއްޖެ

ރާއްޖެ އިޝްތިހާރު ކުރުމަށް ތުރުކީގެ މީޑިއާ ޓީމެއް ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ

ގޯ އެއާ އިން އަނެއްކާވެސް ރާއްޖެއަށް ދަތުރުތައް ފަށައިފި

ރާއްޖެއަށް މިއަހަރު ޒިޔާރަތްކުރި 1.5 މިލިއަން ވަނަ ފަތުރުވެރިޔާއަށް މަރުހަބާ ކިޔައިފި

ޑައިވިންއަށް ގޮސް އުޅުނު ފަތުރުވެރިޔަކު މަރުވެއްޖެ

ރާއްޖެއިން ހެދި ފްރީ ޑައިވް ރެކޯޑް ރަސްމީކޮށް ރިކޯޑު ފޮތަށް އަރުވައިފި

މަންޓާ އެއާގެ އާ ލައުންޖާ އެކު ސީޕްލޭންގެ ދަތުރުތައް ފަށައިފި

ފަތުރުވެރިން ގެނައުމަށް ކަނޑައެޅި ޓާގެޓު ހާސިލްވެއްޖެ، 1.6 މިލިއަން ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތް ކުރުން އެކަށީގެންވޭ

ނަސަންދުރާގެ މަޝްރޫއުގެ ބައެއް ހިއްސާ ސްޕެއިންގެ ކުންފުންޏަކުން ގަނެ އިންވެސްޓު ކުރަނީ

ޑައިިވިނަށް ގޮސް އުޅުނު ފަތުރުވެރިޔަކު މަރުވެއްޖެ

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން މީހުން ތަމްރީނު ކުރަން އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

« 1 ...