ތިލަފުށި

ސިނާއީ މަސައްކަތަށް އެމްޓީސީސީއަށް ތިލަފުށިން ބިމެއް

ތިލަފުށި ފަޅު ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއަށް ޝައުގުވެރިކަން ހުރި ބަޔަކު ހޯދަނީ

ތިލަފުއްޓަކީ މިހާރު ކުނި މެނޭޖްކުރާ ރަށެއް: ޝައުނާ

ރާއްޖެއަށް ދިމާވެފައިވާ ކުނީގެ މައްސަލަ މިއަހަރު ހައްލު ކުރެވޭނެ: ޝައުނާ

ގުޅިފަޅުގެ މައްސަލައިގައި ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ކޯޓަށް ދާން މާލޭސިޓީކައުންސިލުން ފާސްކޮށްފި

ވޭސްޓް ޓު އެނާޖީ މަޝްރޫއުން ތިލަފުށީގައި 500 ޓަނުގެ ކުނިން 8.5 މެގަވޮޓްގެ ކަރަންޓް އުފެއްދޭނެ: މިނިސްޓަރު

ކުނި މެނޭޖުކޮށް ކުނިން ކަރަންޓް އުފައްދަން 304 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ މަސްރޫއެއް ފަށަައިފި

ތިލަފުށީ ބިންތައް ގަވައިދާ ހިލާފަށް ބޭނުންކުރާނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅަނީ

ތިލަފުށީގައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި، އެކަކަށް ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއްވެއްޖެ

ވެމްކޯ އިން ތިލަފުށީ ވޭސްޓް ޑިސްޕޯސަލް ސައިޓުން ހިދުމަތް ދޭ ގަޑިތަކަށް ބަދަލު ގެނެސްފި

ތިލަފުށިން ދުންއަރާ މައްސަލަ އަށް އޮކްޓޯބަރުގެ ނިޔަލަށް ހައްލެއް ހޯދަނީ

އޭޑީބީއާއި ގުޅިގެން ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓް ނިމުމުން ތިލަފުށި ކުނިގޮނޑުން ދުން އެރުން ހުއްޓުވޭނެ: ވެމްކޯ

« 1