ސީރިއާ

ސީރިޔާއިން ފެނުނު 8000 އަހަރުވީ ސަހަރުގެ ހަގީގަތް އަދިވެސް ހޯދަނީ

ފާއިތުވި ސަތޭކަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ބިންހެލުމުގެ އެންމެ ނުރައްކާތެރި ދިހަ ކާރިސާ

ސީރިޔާއަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެޅިފައިވާ އެންމެބޮޑު ހުރަހަކީ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކެވެ.

ތުރުކީ-ސީރިއާ ބިންހެލުން: މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 37,000 އިން މައްޗަށް

ތުރުކީ-ސީރިއާ ބިންހެލުން: މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 34،000 އިން މައްޗަށް

ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުން ހާއްސަ މެސެޖެއް: ތުރުކީއާއި ސީރިއާގެ ރައްޔިތުންނާއެކު ދިވެހީން ތިބިކަން!

ތުރުކީ އާއި ސީރިޔާއަށް ރާއްޖޭން އެއް މިލިއަން މަސްދަޅު ހަދިޔާކުރަން ނިންމައިފި

ބިން ހެލުމުގައި ޒަހަމްވި މީހުންނަށް ފަރުވާދޭން ޑރ. މުހައްމަދު އަލީ ތުރުކީއަށް

ތުރުކީ-ސީރިއާ ބިންހެލުން: މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 19،300 އިން މައްޗަށް

ތުރުކީގައި ތިބީ 14 ދިވެހިން، އެންމެންގެ ހާލުވެސް ރަނގަޅު: ފޮރިން

ތުރުކީ އާއި ސީރިޔާގެ ބިންހެލުމުގެ ގެއްލުން ބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުތައް

ތުރުކީ-ސީރިއާ ބިންހެލުން: މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 11،100 އަށްވުރެ މަތީގައި!

« 1