އެސްޓީއޯ

އެސްޓީއޯއިން ވިއްކާ ތެލުގެ އަގު އަނެއްކާވެސް ބޮޑުކޮށްފި

1

އަތޮޅުތެރެއަށް ބޭނުންވާ 20 އެމްބިއުލާންސް ގެެނެސްފި، އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން އިތުރު 40 އެމްބިއުލާންސް ގެންނާނެ

އެސްޓީއޯގެ ހޮޓާ ވިއްކާލުމުގައި ކޮރަޕްޝަން ހިމެނޭ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ އޭސީސީއަށް

ސަރަހައްދީ ބަނދަރުތަކަށް ބާލާ މުދަލުގެ އަގުހެޔޮނުވާ މައްސަލައިގައި ކަމާ ގުޅޭ ކުންފުނިތައް ކޮމިޓީއަށް

އެސްޓީއޯ ހުޅުމާލޭ ހޮޓާ ވިއްކާލުމުގައި ތިން މިލިޔަން ޑޮލަރުގެ ކޮރަޕްޝަން ހިމެނޭ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް ކޮމިޓީއަށް

ކުންފުނިތަކުގެ ވެރީންވެސް އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކޮށްފި

ހިޓާޗީ ޓީވީގެ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް އެސްޓީއޯއިން ފަށައިފި

އެސްޓީއޯއިން ޑިޖިޓަލް ބޭންކުގެ ހިދުމަތް ފަށަން ލައިސެންސް ހޯދުމަށް ހުށަހަޅައިފި

ތެލާއި ކާޑު ގަންނަން އެސްޓީއޯއިން 75 މިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދައިފި

ފިއުލްސަޕްލައިސްގެ ޑެލިވަރީ ނޯޓެއްގައި ސޮއިކޮށް މަކަރުހެދި މައްސަލައިގައި ވަކިކުރި ޝަފީއުއަށް ވަޒީފާދޭން އަންގައިފި

ކުލި ނުދައްކާތީ ރަސްމާދޫ އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީން އެސްޓީއޯ ބޭސްފިހާރަ ބަންދުކޮށްފި

ދެވަނަ ކުއާޓަރުގައި އެސްޓީއޯއަށް 110 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ފައިދާއެއް

« 1 ...