ސައިންސް

އަދުގެ ދުނިޔެ: އެންމެފަހުން ޗައިނާވެސް ތަރި ހަނގުރާމައިގެ ތެރެއަށް!

ނުރައްކާތެރި ބިޔަ ދުންތަރިއެއް ދުނިޔެއާ ދިމާލަށް ދަތުރުކުރަނީ

އެތައް ސިކުނޑިތަކެއް ގަނޑުކުރެވިފައި، އެތައް ބައެއްގެ ނޭވާ މެޝިނުގެ އެހީގައި، ދިރޭނެ ދުވަހެއްގެ އުއްމީދުގައި!

ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ޖައްވީ މިޝަންގެ މައި ޕާޓުނަރަކަށް އެޗްޑީސީ

މަސްނޫނީ އިރަށްފަހު މަސްނޫއީ ހަނދެއް އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ޗައިނާއިން ފަށައިފި

1

އާ ތަހުލީލު: އެމެރިކާގައި އިންސާނެއްގެ ހަށިގަނޑަށް އޫރެއްގެ ކިޑްނީ ލައްވައިފި

ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި ސައިންޓިސްޓުން ގެރިތަކަށް ފާހާނާ ބޭނުންކުރަން ދަސްކޮށްދީފި

އާ ވައްތަރެއްގެ ބޮޑު މަހެއް މެކްސިކޯ އިން ފެނިއްޖެ

ހަނދުގައި ދިދަ ހަރުކޮށް ޗައިނާ ތާރީހުގެ ތެރެއަށް

ޔޫރަޕިއަން ސްޕޭސް އެޖެންސީގެ ސެޓަލައިޓުން ނެގި ރާއްޖޭގެ ރީތި ފޮޓޯ

އިންޓަނޭޝަނަލް ސްޕޭސް ސްޓޭޝަން އިން ލީކުވާތަން ސައިފަތް ބޭނުންކޮށްގެން ހޯދައިފި

ހަނދުގައި 4ޖީ ހިދުމަތް ގާއިމްކުރުމަށް ނޮކިޔާއާ ހަވާލުކޮށްފި

« 1