އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް

"އޯލަ" އެޕަށް އެމް-ފައިސާ މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ދެއްކޭނެ

ވަން ފޮޓޯ: އުރީދޫން ބޭއްވި ގޭމިން ފެސްޓިވަލްގެ ނިންމުން

އުރީދޫން ބޭއްވި ގޭމިން ފެސްޓިވަލް ނިންމާލައިފި، ޕަބްޖީ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް 50،000 ރުފިޔާ

ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ގޭމިން ފެސްޓިވަލް، އުރީދޫ ނޭޝަން ގޭމާސް ލޭންޑް ފަށައިފި

އުރީދޫގެ ހާއްސަ ލަކީޑްރޯއިން ޕީއެސްޖީ މެޗެއް ބަލައިލަން ޕެރިހަށް ދިއުމުގެ ފުރުސަތު

ގޭގައި ހައްދާފައި ހުރި ގަހެއްގެ ފޮޓޯ ހިއްސާކޮށްގެން ސްމާޓު ޕޮޓެއް ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު

އުރީދޫގެ މޫލީގައި މަގުބޫލު ބްރޭންޑްތަކުން ހަތް ޕަސެންޓާ ހަމައަށް ޑިސްކައުންޓް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް

އުރީދޫ އެމް-ފައިސާ މެދުވެރިކޮށް ފަލަސްތީނަށް އެހީވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ރެޑްވޭވް މޯލްގައި އުރޫދީގެ ޝޮޕް އިން ޝޮޕް ކައުންޓަރެއް

އުރީދޫ ނޭޝަން ގޭމާސް ލޭންޑްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

"އުރީދޫ ނޭޝަން ގޭމާސް ލޭންޑް": 185،000 ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާމާއެކު އެންމެބޮޑު ގޭމިން ފެސްޓިވަލް މި މަހު

އައިފޯން 15 އަށް ޕްރީ އޯޑަރު ކުރި މީހުންނަށް އުރީދޫން ފޯނު ހަވާލުކުރަން ފަށައިފި

« 1 ...