އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް

އުރީދޫ ޕަބްޖީ މޯބައިލް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ސީރީޒް ދޭއްގައި ރަޖިސްޓްރީވާން ހުޅުވާލައިފި

އުރީދޫ ސުޕަނެޓްގެ ހިދުމަތް ކުޑަރިކިލަށް

މިފަހަރު ބިލް ދައްކަންވީ އެމް ފައިސާއިން، %5 އާ ހަމަޔަށް ކޭޝްބެކް އަދި ވޯލްޑްކަޕަށް ދިއުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭނެ

އުރީދޫ އާޗާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހަތަރު ގުނަ އިތުރު ޑޭޓާ އާއި ވޯލްޑް ކަޕް މެޗަކަށް ގަތަރަށް!

އުރީދޫ ސުޕަނެޓްގެ ހިދުމަތް ބާރަށަށް

އުރީދޫ ކްލަބް ޕްރީމިއާ ކަސްޓަމަރުންނަށް އެމް-ފައިސާއިން ކޭޝްބެކް އޮފާއެއް

އުރީދޫ ކަލާ ރަން އަޕްގްރޭޑްކޮށް، މަޖާ ހަރަކާތްތަކެއް ހިމެނޭ "އުރީދޫ ފަން ރަން" އިއުލާނުކޮށްފި

އުރީދޫގެ ފައިބާ ސުޕަނެޓްގެ ހިދުމަތް އޮޅުވެލިފުއްޓާއި ކަނޑިތީމު އަދި ދަނބިދޫއަށް

ހިތަދޫގެ އުރީދޫ އޯއީސީ އާއި ކްލަބް ޕްރިމިއާ ލައުންޖް އަޕްގްރޭޑްކޮށްފި

އުރީދޫން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ގަތަރާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު ޑިޖިޓަލް ހިދުމަތްތައް ފުޅާކުރުމާ ބެހޭ މަޝްވަރާތަކެއް ބާއްވައިފި

އުރީދޫގެ ކްލަބް ޕްރިމިއާ ލައުންޖް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިފި

އުރީދޫ ރީބްރޭންޑުކޮށް އާ ލޯގޯ އާއި ޓެގްލައިން ރާއްޖެއަށް ތައާރަފުކޮށްފި

2
« 1 ...