އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް

މިއަހަރުގެ "މިޔަހެލި" ސޯޝަލް އިނޮވޭޝަން ކޭމްޕް ނިންމާލައިފި

ކޮވިޑުގެ ސަބަބުން ބިލް ދެއްކުމުގައި ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވެފައިވާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ދިރާގާއި އުރީދޫއިން ލުއިތަކެއް

އުރީދޫގެ މޫލީ މެދުވެރިކޮށް މާންދޫ މަހުގެ ބާވަތްތައް ގަނެލެވޭނެ

މި ރަމަޟާން މަހު ގާތްތިމާގެ މީހުންނާއެކު ތިބުމަށް ފަސޭހަކޮށްދޭ ހާއްސަ އޮފާތަކެއް އުރީދޫއިން ގެނެސްދީފި

އުރީދޫން 35 ރުފިޔާއަށް އެއް ޖީބީ ޑޭޓާއާއެކު މުޅި ދުވަހު އަންލިމިޓެޑް ކޮށް ގުޅާލެވޭ ޕެކޭޖެއް

މި އަހަރުގެ އުރީދޫ މަސްރޭސް ކެންސަލްކޮށްފި

ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންނަށް ގޭގައި ތިބެގެން މަސައްކަތްކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމަށް އުރީދޫގެ ބޮޑު އެހީއެއް

އުރީދޫގެ ނަމުގައި އޮޅުވާލުމުގެ ކޯލްތަކެއް، ސަމާލުވޭ!

ކޯވިޑް 19 :އުރީދޫގެ ސުޕަނެޓް ކަސްޓަމަރުންނަށް ދުވާލަކު ފަސް ޖީބީ ޑޭޓާ ހިލޭ!

އިންޓަނެޓްގެ އަގުން ލުއިތަކެއް ދިނުމަށް ރައީސް ސޯލިހު މުއާސަލާތީ ކުންފުނިތަކުގައި އެދިވަޑައިގެންފި

ގޫގްލް ކްލާސްރޫމް ބޭނުން ކުރަން އުރީދޫން ހާއްސަ ޑޭޓާ އެލަވަންސްތަކެއް

ކޮވިޑް 19 : އުރީދޫއިން ކަސްޓަމަރުންނަށް ލުއި އެތައް ގޮތްތަކެއް!

« 1