ނަރެންދްރާ މޯދީ

ރައީސް ސޯލިހާއި ބޮޑުވަޒީރު މޯދީ ރާއްޖޭގައި ހަތަރު މަޝްރޫއުއެއް މާދަމާ އިފްތިތާހު ކުރަނީ

އިންޑިއާގެ ޖުޑިޝަރީ ވަރުގަދަކަމުގައި ވިދާޅުވެ ބޮޑުވަޒީރު މޯދީގެ ތައުރީފު ސުޕްރީމު ކޯޓަށް

ކުރިއެކޭ އެއްގޮތަށް ރާއްޖެއަށްދަނީ ފިޔާ އެތެރެ ކުރަމުން: އިންޑިއާ

ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

އިންޑިއާގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ރައީސް ފޮނުއްވައިފި

1

ސުޝްމާ އަވަހާރަ ވުމާ ގުޅިގެން މޯދީ އާއި އިންޑިއާގެ ރައްޔިތުންނަށް ރައީސް ސޯލިހު ތައުޒިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ

ކްރިކެޓް ޗާޓުން ރާއްޖެ ވަރަށް އަވަހަށް ފެންނާނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރަން: ސަޗިން ޓެންޑުލްކަރް

ވަން ފޮޓޯ: އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދްރަ މޯދީގެ ދަތުރުފުޅު

ރާއްޖެއިން ލިބުނު ލޯތްބާއި، ދިވެހިން ބެހެއްޓެވި ގާތްކަމަށް ޝުކުރުވެރިވަން: މޯދީ

1

ރައީސް މައުމޫނަކީ ތަފާތު މޮޅު ސިޔާސީ ލީޑަރެއް: މޯދީ

1

ރައީސް ސޯލިހާއެކު ބިނާކުރަނިވި ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުނު: މޯދީ

ދިވެހި ބަހުގެ ރަދީފު ތަރައްގީ ކުރުމުގައި އެހީތެރިވުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް: މޯދީ

« 1