މޯލްޑިވިއަން

ފުނަދޫ އެއާޕޯޓަށް ޓެސްޓު ފްލައިޓް ޖައްސައިފި

ފުނަދޫ އެއާޕޯޓުގައި މާދަމާ ޓްސްޓް ފްލައިޓް ޖައްސަނީ

އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނުން މިއަހަރު ބާއްވާ ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ހުޅުވާލައިފި

ވެލާނާ އެއާޕޯޓު މަރާމާތަށް ބަންދުކުރުމާ ގުޅިގެން މޯލްޑިވިއަންގެ ބައެއް ފުލައިޓުތައް ކެންސަލް

އާ އަހަރު ފާހަގަކޮށްލަން މޯލްޑިވިއަންއާއެކު ބެންކޮކަށް، ދެކޮޅު ޓިކެޓު 319 ޑޮލަރަށް

މޯލްޑިވިއަން އިން ހުވަދޫ-އައްޑޫއަށް ކޮޅަކަށް 555 ރުފިޔާ، ހަފްތާއަކު ހަ ދަތުރު

މޯލްޑިވިއަންގެ ޝެޑިއުލް ދަތުރުތައް އައްޑު އާއި ހުވަދު އަތޮޅާއި ލ. އަތޮޅާއި ދެމެދު ފަށައިފި

ގުރުއާން ހިތުދަސްކުރި މޯލްޑިވިއަންގެ މުވައްޒަފު މާހުއާ މިނިސްޓަރު ޒާހިރު ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

މާފަރު އެއާޕޯޓަށް ސީޕުލޭން ދަތުރުތައް ފަށައި، ޓްރެއިނިން ފެސިލިޓީތައް ގާއިމުކުރަނީ

މޯލްޑިވިއަންގެ ދަތުރުތައް މާފަރު އެެއާޕޯޓަށް ރަސްމީކޮށް ފަށައިފި

ވަން ފޮޓޯ: "ބެއްޔާ" ހަރަކާތް ފެށުން

"ބެއްޔާ" ހަރަކާތް ފަށައިފި، ޓީޝާޓެއް ގަތުމުން އެމީހެއްގެ ނަން މަތީ ރުކެއް އިންދައިދޭނެ

« 1