ޕޮލިސް

ސިފައިންގެ މީހަކު ހައްޔަރު ކުރީ 14 އަހަރުގެ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުމާއި ބްލެކްމެއިލް އަދި ރޭޕްގެ ތުހުމަތުގައި

އައިޖީއެމްއެޗަށް ޓެސްޓެއް ހަދަން ގެންދިޔަ ގައިދީއަކު ފިލައިފި

ކަނޑުދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުން ސަމާލުވުމަށް ކޯސްޓްގާޑުން އިލްތިމާސްކޮށްފި

ނޮކު މޯލްޑިވްސްއަށް ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ ލޯންޗެއް ބަންޑުން ޖަހާލައި، ދިވެއްސަކު މަރުވެއްޖެ

ޕެރޯލް ބޯޑުގެ މަސައްކަތް ނުހިނގާތީ ޕެރޯލްގެ ފުރުސަތު ނުލިބޭ 200 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން އެބަތިބި: ޖީހާން

ބްރައުން ވިޑޯ ފެނުނުތާ 24 ގަޑިއިރު ނުވަނީސް އޭގެ އިތުރު މަކުނުތަކެއް ފެނިއްޖެ، ސަމާލުވޭ!

ތިން އަހަރުގެ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި 76 އަހަރުގެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

15 އަހަރުގެ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައެއްގައި މީހަކާއި އެކުއްޖާގެ މަންމަ ހައްޔަރުކޮށްފި

ރިޔާސީ އިންތިހާބާބެހޭ ގޮތުން އީސީއަށް ރައްދުވާ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ބަލަމަކުން ނުދޭ: ޕޮލިސް

ކުނިކޮށީގައި ރޯކޮށްލީ ބަޔަކު ގަސްދުގައި ކަމަށް ބެލެވޭ: ވެލިދޫ ކައުންސިލް

މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހައްޔަރުކުރި ޕްރިންސިޕަލް ދޫކޮށްލައިފި

ވޯޓް ކަރުދާސް ޕްރިންޓް ކުރާ ތަނުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ވަރުގަދައަށް ބެލެހެއްޓުމަށް ފުލުހުންގެ ކިބައިން އެދިއްޖެ

« 1 ...