ޕޮލިސް

ދިރުވާލައިގެން ރާއްޖެއަށް ރަން އެތެރެކުރި މީހަކު 60،000 ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި

އަތުގައި ފިސްތޯލައެއް އޮވެދާނެތީ ރަނގަޅަށް ފާސްކުރަން ބުނުމުން ހައްޔަރުކުރި މީހާ ދޫކޮށްލައިފި

ގަވާއިދާ ހިލާފުވެފައިވާ 50 އުޅަނދެއްގެ ރަޖިސްޓްރީ ބާތިލުކޮށްފި

1

ސަލާމަތީ ހިދުމަތްތަކުން މިސާލު ނަގަންޖެހޭ ޝަޚުސިއްޔަތަކީ މުހައްމަދު ތަކުރުފާނު: ރައީސް

އަތުގައި ފިސްތޯލައެއް އޮވެދާނެތީ ރަނގަޅަށް ފާސްކުރަން ބުނި ހަނިމާދޫ އެއާޕޯޓުގެ މުވައްޒަފަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އެޗްޑީސީގެ ނަމުގައި ގުޅައިގެން ފައިސާ ހޯދި ދެމީހަކު ހޯދަނީ

ރިލްވާނާއި ޔާމީންގެ މަރު: ދައުލަތާއި ދިފާއުން އެދުނުގޮތަށް އިސޫ، އަހަނދު އަދި މުއާގެ ޝަރީއަތް ސިއްރު

ބިދޭސީއަކަށް އަނިޔާކުރި ފުލުހުންގެ މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރީ ގޯސްކޮށް: ސުޕްރީމް ކޯޓް

އަޒުހާން އެންމެ ފަހުން ފެނުނީ ރެޑްބުލް ދަނޑު ސަރަހައްދުން: ފުލުހުން

ބްލެކްމެއިލް ކުރި މައްސަލައިގައި ހަމްދޫނާއެކު ހައްޔަރުކުރި ދެ މީހުންގެ ވަނަވަރު އާންމުކޮށްފި

އެކްސިޑެންޓުވުމުން ޑިންގީ ފިލީ، މޫދަށް ވެއްޓުނު މީހާ ގައިމަތިން ލޯންޗެއް ނުދޭ: ލޯންޗު ވެރިޔާ

އަޒުހާން ގެއްލުނުތާ 6 ވަނަ ދުވަސް: އެންމެ ފަހުން ފެނުނީ ހުދު ކާރަކަށް އަރަނިކޮށް: ޕޮލިސް

« 1 ...