ޕޮލިސް

ފަޅު ރަށުގައި މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނުނު މީހާގެ ހަށިގަނޑު ލަންކާއަށް ފޮނުވާލައިފި

ގިިނަ އަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެތި ހޯދައި، ޕެސްޓާއެކު ހައްޔަރުކުރި މީހުންގެ މައުލޫމާތު އާއްމުކޮށްފި

ގާބިލު މީހުން ބޭތިއްބުމަށް ރިޓަޔާ ކުރެވިދާނެކަމަށް ސިފައިންގެ ގާނޫނުގައި ހިމަނަން ފާސްކޮށްފި

މުތީއުގެ މަރު: 2017ގައި ހަމަ އެމަގުގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ޒަހަމްވެ ދިރިހުންނާނެކަމުގެ އުއްމީދުކަނޑާލި

ހުޅުމާލެ ޖަލުން ފިލި ބިދޭސީ މީހާ ހޯދައި، ކަރެކްޝަންސްގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފި

ހަނިމާދޫ ޑިޓޮކްސް ސެންޓަރުން ފަރުވާ ހޯދަމުން ދަނިކޮށް މަރުވި މީހާގެ ހަށިގަނޑު މާލެ ގެންނަނީ

ހަނިމާދޫ ޑިޓޮކްސް ސެންޓަރުގައި ފަރުވާ ހޯދަމުން ދިޔަ މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ސުލްހަވެރި ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުމަށް އަބަދުވެސް ފުރުސަތު އޮންނާނެ: އިމްރާން

މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަަށް ގެންދިޔަ މީހުން ޖޫރިމަނާ ކުރުމަށްފަހު ދޫކޮށްލައިފި

ހުޅުމާލޭގައި ހަދަމުން އަންނަ އިމާރާތެއްގެ ސެކިއުރިޓީ ގާޑަކު މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެ

ވަން ފޮޓޯ: އިދިކޮޅުން ބޭއްވި މުޒާހަރާ

އަދުރޭ އާއި ޣައްސާން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފި

« 1 ...