ޗުއްޓީ

މިމަހު 15،000 ދިވެހިން ބޭރަށް! ގިނައީ ތުރުކީއާ މެލޭޝިޔާއަށްދާ މީހުން

2

އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގައި ރެކޯޑު އަދަދެއް، މިއަދު 3،300 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ދަތުރުކުރި

ލޮޓަސް އާއްޓެއަށް: އީދުގައި ބައްޕަ ނެތީމަ ވަރަށް ދެރަވޭ، ބައްޕަ ފޮނުވައިދީފި ނަމަ ވަރަށް އުފާވާނެ

2

ފުރަން އޮންނަ ގަޑިއަށްވުރެ ތިން ގަޑިއިރު ކުރިން އެއާޕޯޓަށް ދާން އިލްތިމާސްކޮށްފި

ވަން ފޮޓޯ: ދިރާސީ އަހަރުގެ ކިޔެވުން ނިންމައި ދަރިވަރުން ބޮޑުޗުއްޓީއަށް

ޗުއްޓީގައި ކުދިންނަށް އަމިއްލައަށް ކަންކަންކުރަން ދަސްކޮށްދޭން ޖެހޭ: ފަޒްނާ

ބޮޑު ބަންދުގައި ޑިމާންޑާ އެއްވަރަށް އިންޑިއާއަށް ދަތުރު އިތުރުކުރާނަން: މޯލްޑިވިއަން

އަންނަ މަހުގެ ތިން ވަނަ ދުވަހަކީ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސަވައިފި

ވަން ފޮޓޯ: 23 ދުވަހުގެ ސްކޫލު ޗުއްޓީއަށް ގިނަ ބަޔަކު ރަށްރަށަށް

ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ފުރަތަމަ ޓާމް ބަންދު ޑިސެމްބަރަށް! ދަރިވަރުން 23 ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއަކަށް

އިތުރު ދުވަސްތަކެއް ބަންދުކުރައްވަން ރައީސް ނިންމެވުމާ ގުޅިގެން ދެ އީދު ބަންދަށް ދިގު ޗުއްޓީއެއް

ނޮވެމްބަރުގައި ބަންދު ދުވަސްތަކާ ގުޅިގެން މެދަށް ވަންނަ ދުވަހެއް ބަންދުކުރަން އަދި ހަމަޖެހިފައެއް ނެތް: މަބްރޫކް

« 1