ޗުއްޓީ

ވަން ފޮޓޯ: ދިރާސީ އަހަރުގެ ކިޔެވުން ނިންމައި ދަރިވަރުން ބޮޑުޗުއްޓީއަށް

ޗުއްޓީގައި ކުދިންނަށް އަމިއްލައަށް ކަންކަންކުރަން ދަސްކޮށްދޭން ޖެހޭ: ފަޒްނާ

ބޮޑު ބަންދުގައި ޑިމާންޑާ އެއްވަރަށް އިންޑިއާއަށް ދަތުރު އިތުރުކުރާނަން: މޯލްޑިވިއަން

އަންނަ މަހުގެ ތިން ވަނަ ދުވަހަކީ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސަވައިފި

ވަން ފޮޓޯ: 23 ދުވަހުގެ ސްކޫލު ޗުއްޓީއަށް ގިނަ ބަޔަކު ރަށްރަށަށް

ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ފުރަތަމަ ޓާމް ބަންދު ޑިސެމްބަރަށް! ދަރިވަރުން 23 ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއަކަށް

އިތުރު ދުވަސްތަކެއް ބަންދުކުރައްވަން ރައީސް ނިންމެވުމާ ގުޅިގެން ދެ އީދު ބަންދަށް ދިގު ޗުއްޓީއެއް

ނޮވެމްބަރުގައި ބަންދު ދުވަސްތަކާ ގުޅިގެން މެދަށް ވަންނަ ދުވަހެއް ބަންދުކުރަން އަދި ހަމަޖެހިފައެއް ނެތް: މަބްރޫކް

ވަން ފޮޓޯ: ނިމިގެން ދިޔަ ހަފުތާގެ ތެރެއިން

ތަފާތުވަނީ ދިވެހީން އީދު ފާހަގަކުރާ ގޮތް، އާ ހެދުމުގެ ސަގާފަތް އަދިވެސް އެގޮތުގައި

1

ވަން ފޮޓޯ: މިނިވަން ދުވަހާއި ބޮޑު އީދު ޗުއްޓީއަށް ގިނަ ބަޔަކު ރަށްރަށަށް

ކާފިއުއެއް ނެތް! ދަތުރުދެވޭނެ ހާއްސަ ރަށެއްވެސް ނެތް! މާލޭގައި ތިބި މީހުންނަށް އޮތީ ރަށުބަންދު!

« 1