ތާރީޚު

މިޒަމާނުގެ ޖުމްހޫރިއްޔަތުގެ އަސާސަކީ އިސްލާމްދީނުގެ ޝޫރާއީ ނިޒާމެވެ. - 13

ދިވެހި ތާރީޚު: ދިވެހި ސިފައިންގެ ތާރީޚު އަލުން ދިރާސާކޮށްލަން ފެނެއެވެ.

"ދުނިޔޭގައިވާ އެންމެ ބޮޑު އިސްތިޢުމާރަކީ އެމެރިކާއެވެ." - އިވާން ރިޑްލީ (3)

ދިވެހި ތާރީޚު: ދޮންބަންޑާރައިން ކުރެއްވީ ހުރަވީ ރަސްކަމެއް ނޫނެވެ.

މިޒަމާނުގެ ޖުމްހޫރިއްޔަތުގެ އަސާސަކީ އިސްލާމްދީނުގެ ޝޫރާއީ ނިޒާމެވެ. - 12

"ދުނިޔޭގައިވާ އެންމެ ބޮޑު އިސްތިޢުމާރަކީ އެމެރިކާއެވެ." - އިވާން ރިޑްލީ (2)

މިޒަމާނުގެ ޖުމްހޫރިއްޔަތުގެ އަސާސަކީ އިސްލާމްދީނުގެ ޝޫރާއީ ނިޒާމެވެ. - 11

ފުވައްމުލަކު ދަރީންނޭވެ. ފުވައްމުލައް ދަސްކުރާށެވެ! މާޒީގެ ތެރެއިން ފުވައްމުލަކުގެ ވަދުމަސްވެރިކަން އަދި ދޯނިބަނުން

މިޒަމާނުގެ ޖުމްހޫރިއްޔަތުގެ އަސާސަކީ އިސްލާމްދީނުގެ ޝޫރާއީ ނިޒާމެވެ. - 10

އަޅުގަނޑު އިސްލާމްވީ ކީއްވެ؟ "ހުޅަނގުން ތައްޔާރުވަމުންދަނީ މާއްދިއްޔަތާ ދެކޮޅަށް ބަޣާވަތް ކުރުމަށެވެ" ޑރ. މުރާދު - 4

ދިވެހި ތާރީޚު: އަތިރީގެޔަށް އޮތް ދޮށިމޭނާކަމުގެ ފެށުމާއި ނިމުން!

މުލީއާގޭގެ ތާރީޚާއި ގުޅިފައިވާ ނާމާންކަމުގެ ވާހަކަ

5
4 ...