ހއ. ކެލާ

ކެލާގައި 100 ކޮޓަރީގެ ސިޓީ ހޮޓަލެއް ހަދަން ފެޑޯއާ ހަވާލުކޮށްފި

އެލްޖީއޭ އިން ތިން ރަށެއްގައި ތިން ޕްރޮޖެކްޓެއް ހިންގަން ހަވާލުކޮށްފި

ކެލާގައި ގެސްޓްހައުސް އާއި ޓޫރިސްޓް ހޮޓާ ހަދަން 14 ބިމެއް ބީލަމަށް ލަނީ

ހަތް ރަށެއްގެ ކަނޑޫފާތަކުން ސާމްޕަލް ނަގައި އިންޑިއާ އަށް ފޮނުވައިފި

1

ހއ. ކެލާގައި ޓޫރިސްޓް ހޮޓަލެއް ތަރައްގީކޮށް ހިންގާނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ

ކެލާ ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރި މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ހއ. ކެލާގައި ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރި މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ކެލާ ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރި މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ބީއެމްއެލް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުން ކެލާ ސްކޫލުގައި ''ފިނި ޕާކެއް'' ހަދައިފި

ކެލާއިން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި އެންމެން ބަލިން ފަސޭހަވެއްޖެ

ފުނަދޫ ކޮވިޑް ފެސިލިޓީގައި ފަރުވާ ހޯދަމުންދިޔަ ކެލާ މީހަކު ބަލިން ރަނގަޅުވެއްޖެ

ނޮޅިވަރަންފަރާއި ދިއްދޫ އަދި ވަށަވަފަރަށް އަރައި ފޭބުން މަނާކޮށްފި

« 1