ގއ. ވިލިނގިލި

މޮނިޓަރިން އުވާލިތާ ހަފުތާއެއްވެސް ނުވަނީސް ވިލިނގިލި އަނެއްކާވެސް މޮނިޓަރިން އަށް

ދެ މަހަށްފަހު ވިލިނިގިލި އާންމު ހާލަތަށް ގެނެސްފި

ވިލިނގިލި ބަނދަރު ފުންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިމުމަކާ ގާތަށް

ކޮވިޑުގައި ވިލިނގިލިން މީހަކު މަރުވެ، ރާއްޖޭގެ ޖުމުލަ 212 އަށް

ގއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް ސިޔާސީ ޑިރެކްޓަރެއް

ކޮވިޑުގައި މަރީގެ މަރު:"ރާވަމުން އައީ ކައިވެނީގެ އެނިވަސަރީ ފާހަގަކުރަން، އެފަދަ ތެދުވެރި ވަފާތެރި އަންބަކު ނުލިބޭނެ"

2

ކޮވިޑުގައި ވިލިނގިލިން މީހަކު މަރުވެ، ރާއްޖޭގެ ޖުމުލަ 151 އަށް

ގއ. ވިލިނގިލީގައި ހަވީރު 6:00 އިން ފަތިހު 4:00 އަށް ކާފިއު ހިންގަން ނިންމައިފި

ޓީވީއެމް ޕްރޮގްރާމެއްގައި ވިލިނގިލި ރައްޔިތުންނަށް ފުރައްސާރަކުރި ކަމަށްބުނެ މައާފަށް އެދެން އެދިއްޖެ

ގއ. ވިލިނގިލިން އަށް މީހަކު ޕޮޒިޓިވް، ކޮންޓެކްޓުން ހޯދަނީ ސީސީޓީވީ ފުޓޭޖުން!

ކަރަންޓީނާ ހިލާފަށް ކޯޓަށް ގޮސް ކައިވެނިކުރި ދެ މީހަކު 10،000 ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި

ކަނޑުމަތީން ހާލު ދެރަވެގެން ވިލިގިންޔަށް ގެންދިޔަ ބިދޭސީ މީހާ ފަރުވާއަށްފަހު ދޫކޮށްލި އިރު ދޯނި "ފިލައިފި"!

3
« 1