ގއ. ވިލިނގިލި

ވިލިނގިލީ ބަނދަރު މަސައްކަތް ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ

ޝިހާބުގެ މަރުގެ މައްސަލަ އަލުން ބަލަން އަނެއްކާވެސް އަންގައިފި

ދިއްފުށީގައި ކުއްޖާއަށް ޖިންސީ ގޯނާކޮށްފައިވާކަމުގެ ހެކި އެބަހުރި: ފުލުހުން

ޝިހާމަށް އިންސާފު ހޯދައިދޭން ގޮވާލައި ވިލިނގިލީގައި މުޒާހަރާކޮށްފި

މެންބަރު ސައުދު ހުސެއިން އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި

މިފަހަރުގެ ބޮޑު އީދުގައި ހުވަދުއަތޮޅުވެސް ފޯރި ގަދަ! ދާކަހަލަ!

1

އަންހެނެއްގެ އިނގިލި ދަތުން ބުރިކޮށްލި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރާ މީހާ ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދު

އަންހެނެއްގެ އަތުގައި ދަތްއަޅައި އިނގިލި ބުރިކޮށްލި މީހާއަށް ފަސް ދައުވާއެއް

އަންހެނެއްގެ އަތުގައި ދަތްއަޅައި އިނގިލި ބުރިކޮށްލި ކަމަށް ތުހުމަތުވާ މީހާ ދޫކޮށްލައިފި

ވިލިނގިލީގައި 50 ހައުސިން ޔުނިޓް އަޅަން ހަވާލުކޮށްފި

ލޯންޗު އެކްސިޑެންޓުގައި ހާލު ސީރިއަސްވި މީހާ އިތުރު ފަރުވާއަށް އިންޑިއާއަށް

ހަތަރު ރަށެއްގައި ހޮސްޕިޓަލް އަޅަން 883 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އިންޑިއާގެ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްފި

« 1