ގއ. ވިލިނގިލި

އަންހެނެއްގެ އަތުގައި ދަތްއަޅައި އިނގިލި ބުރިކޮށްލި ކަމަށް ތުހުމަތުވާ މީހާ ދޫކޮށްލައިފި

ވިލިނގިލީގައި 50 ހައުސިން ޔުނިޓް އަޅަން ހަވާލުކޮށްފި

ލޯންޗު އެކްސިޑެންޓުގައި ހާލު ސީރިއަސްވި މީހާ އިތުރު ފަރުވާއަށް އިންޑިއާއަށް

ހަތަރު ރަށެއްގައި ހޮސްޕިޓަލް އަޅަން 883 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އިންޑިއާގެ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްފި

އެއް ލޯންޗުން އަޅައިނުލައިދިޔަ ކަމުގެ ތުހުމަތު! ލޯންޗު ކައިރިއަށް ދިޔަ ފުރަތަމަ މީހާއަށް ފެނުނު މަންޒަރު!

6

ރޭގެ އެކްސިޑެންޓް: މާލެގެނައި 3 މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކު އައިސީޔޫގައި

ލޯންޗު އެކްސިޑެންޓް: އަނިޔާވި ތިން މީހުންވެސް މާލެ ގެންނަނީ، އެކަކަށް ފަރުވާ ދެނީ ވެންޓިލޭޓަރުގައި

ލޯންޗު އެކްސިޑެންޓެއްގައި ދެ މީހަކު މަރުވެއްޖެ

1

ވިލިނގިލީގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި އަނިޔާވި ދެ މީހަކު އިތުރު ފަރުވާއަށް މާލެ ގެންނަނީ

އަންހެނެއްގެ އަތުގައި ދަތްއަޅައި އިނގިލި ބުރިކޮށްލި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ފިރިހެނަކު ކޯޓުގެ ހުރުމަތް ކެނޑުމުން ޖަލަށް

ގއ. ވިލިނގިލީ މަގުތަކުގައި ތާރުއަޅަން 98 މިލިއަނަށް އާރްޑީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

ޕޮލިސް ވެލްފެއާއިން ފާސްޓް ކޮންސްޓްރަކްޝަނަށް 2.9 މިލިއަން ދޭން ނުޖެހޭނެ ކަމަށް ހުކުމްކޮށްފި

« 1