Close

ފޮރިން މިނިސްޓްރީ

ފަސް މަޝްރޫއަކަށް އިންޑިއާ އިން 2.7 މިލިއަން ރުފިޔާ ދީފި

ނުރައްކާތެރި ދޫނިތަކެއް ވަގަށް ބޭރުކުރަން އުޅުނު ދިވެއްސަކު ތައިލެންޑުން ހައްޔަރުކޮށްފި

އިޒްރޭލުން އަގްސާ މިސްކިތުގައި ނަމާދަށް ތިބި މީހުންނަށް ދިން ހަމަލާ ރާއްޖޭން ކުށްވެރިކޮށްފި

ބަންގުލަދޭޝްގައި ކިޔަވާ ދިވެހި ދަރިވަރުންނަށް ދިގު މުއްދަތަކަށް ވިސާ ދެނީ

ދިވެހިންނަށް އޮމާނުން އޮން އެރައިވަލް ވިސާ ދޭން ފަށައިފި

އުމްރާއަށް ގޮސް އުޅުނު ދިވެއްސަކު މަރުވެއްޖެ

ރާއްޖޭން އިރާނާ ސިޔާސީ ގުޅުން ގާއިމްކުރަން ނިންމައިފި

އަންހެނުންގެ ދުވަހު އަންހެން ޑިޕްލޮމެޓުން މެދުވެރިކޮށް، މަޖިލިސް މެންބަރުންނަށް ހާއްސަ ސެޝަނެއް

14 ގައުމަކަށް ނޮން ރެސިޑެންޓް ސަފީރުން ކަނޑައަޅަން ފޮނުވި މައްސަލަ ކޮމިޓީއަށް

ރާއްޖޭން ތުރުކީއަށް ހަދިޔާކުރާ މަސްދަޅުގެ ފުރަތަމަ ބެޗު ފޮނުވައިފި

ފަލަސްތީނުގެ ރައީސަށް ދިވެހި ސަފީރަކު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު އަރުވައިފި

މިނިސްޓަރު ޝާހިދު އިންޑިއާއަށް ވަޑައިގެންފި

« 1 ...