ތިމާވެށި

ތިލަމާފުށީގައި ރިސޯޓު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ކުރުމުން ޖޫރިމަނާކޮށްފި

1

މަމެން އިންޓަ ސްކޫލް ސައިކްލިން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ވަނަތައް ހޮވައިފި

އީއައިއޭ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ގޮތުގެ ގަވާއިދަށް އިސްލާހެއް ގެނެސްފި

ރޮޓަރީ ކްލަބް އޮފް މާލެއިން ހުޅުމާލޭ އިރުމަތީ ބީޗު ސާފުކޮށްފި

އައިލެންޑް ބެވަރޭޖަސްއިން ކުޅުއްދުއްފުށްޓަށް ޕްލާސްޓިކް ފުޅި ކަފާ މެޝިނެއް ހަދިޔާކޮށްފި

ރައީސް ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ދިރާސާކުރާ ޓީމާ ބައްދަލުކުރައްވައި ހިތްވަރުދެއްވައިފި

ރާއްޖޭގެ ކަނޑުތަކުގެ ބޮޑު ދިރާސާ ފަށައިފި

ޕްލެޓްފޯމް ފަރަށް އެރުމުގެ ސަބަބުން ވިލިމާލެ ފަރުގައި ފުން ވަޅުގަނޑުތަކެއް

ޕްލެޓްފޯމުން ވިލިމާލެ ފަަރަށް ލިބުނު ގެއްލުން ބަލަން ފަށައިފި

ހުއްދަ ނުނަގައި ބިމުން ފެންނަގައި ފެން ހިންދާ ނަމަ ދުވާލަކަށް 40،000 ރުފިޔާއިން ޖޫރިމާނާކުރާނެ

1

އިރުވައިގެ އުދަޔަށް ދިއްގަރު ރައްޔިތުން ރޭގަނޑު ހޭލައިތިބުން ނިމުމަކަށް، ހިމާޔަތުގެ ތޮއްޓާއެކު ހިނިތުންވުން

ވަން ފޮޓޯ: ބުރިޖު ޕްލެޓްފޯމް ވިލިމާލޭ ފަރުމަތީ ބިޔަ ރާޅުތަކުގެ ތެރޭގައި، ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު

2
2 ...