ތައުލީމީ ދާއިރާ

އަހުމަދިއްޔާގެ އޮފީސް ތަޅާލައި 10 ބުރީގެ އާ އިމާރާތެއް ހަދަނީ

ޒަމްޒަމް ފާރިޝް ސަސްޕެންޑް ކުރީ ގޯސްކޮށް: ޓްރައިބިއުނަލް

ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބްރިޓިޝް އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލެއް ހަދަނީ

އަރަބިއްޔާ ބެލެނިވެރިންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް މިނިސްޓަރު އައްސަވައިފި

އަރަބިއްޔާ ސްކޫލު ހިންގުން އިސްކަންދަރު ސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލާ ހަވާލުކޮށްފި

ނައިބްރަޝާދު 30 ސްކޮލަޝިޕާއެކު އެވިޑް ކޮލެޖުގެ ކޯސްތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލައިފި

ކެނދިކުޅުދޫގައި ޖޫނިއާ ކޮލެޖެއް އިމާރާތްކޮށް ހިންގަން ވިލާ އެޑިއުކޭޝަނަށް

އެވިޑު ކޮލެޖުން ޔުނިވަސިޓީ އޮފް ވެސްޓް ލަންޑަނާއެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އައިޝާ ޖީޕީއީގެ ބޯޑު މެންބަރުކަމަށް ހޮވައިފި

ސީއެޗްއެސްސީން ޖާގަ ނުލިބޭ ދަރިންވަރުން އަމިއްލަ ސްކޫލްތަކުން ކިޔަވަން ސަރުކާރުން މާލީ އެހީ ދެނީ

ޓީޗަރުންގެ ބުރަ މަސައްކަތަށް މިތިބީ ދަރަނިވެރިވެފައި: ރައީސް

ސާނަވީ ތައުލީމު އިތުރަށް ކުރިއެރުވުމަށް ވޯލްޑް ބޭންކުން ރާއްޖެއަށް 9 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީއެއް

2
« 1 ...