ތައުލީމީ ދާއިރާ

ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލުގެ އާ އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް އެސްޖޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަނާ ހަވާލުކޮށްފި

އީޖާދީ މަސައްކަތުން އާމްދަނީ ހޯދަން ދަންނަ ޖީލެއް އުފެއްދުމަށް ޕްރައިމަރީން ފެށިގެން ކޯޑިން ކިޔަވައިދޭން ފަށަނީ

ދަސްވާރު ޕްރޮގްރާމް ހުއްޓާލައި ހުނަރު ޕްރޮގްރާމެއް ފަށަނީ

އަމީނިއްޔާ ސުކޫލުގެ ސެން ދަރިވަރުންނަށް ލަންކާގައި އުޅޭ އިސްދަރިވަރުންގެ ފަރާތުން ފޮތް ހަދިޔާކޮށްފި

ވަން ފޮޓޯ: ދިރާސީ އާ އަހަރުގެ ކިޔެވުން ފެށުން

ސުކޫލެއް ކާމިޔާބުކޮށް ހިންގުމުގެ އެންމެބޮޑު ބަހާޔަކީ އެ ސުކޫލެއްގެ އާދަކާދަތަތައް: މިނިސްޓަރު

ވަން ފޮޓޯ: އިއްޒުއްދީން ސްކޫލް ހުޅުވުން

އަރަބިއްޔާ ސުކޫލަށް މިދިޔަ އަހަރު ދިމާވި މުދައްރިސުން ހަަމަނުވުމުގެ މައްސަލަ މިއަހަރު ވަނީ ހައްލުކޮށްފައި

40 ސްކޫލެއްގައި ފޮތްތައް ޑިޖިޓަލައިޒް ކުރަނީ

ތަރައްގީއަކީ ސިކުނޑިއަށް އަންނަ އީޖާދީ ވިސްނުން، މަސައްކަތް ކުރަނީ އެގޮތަށް ވިސްނުން ތަރައްގީކުރަން

2

ރައީސްގެ ނަސޭހަތް: މައިންބަފައިންނާއި މުދައްރިސުންގެ ނަސޭހަތް ގަބޫލު ކުރޭ! އެމީހުން އެދޭނީ ރަނގަޅު ގޮތް

އެއްދަންފަޅީގެ ސިޔާސަތާއެކު ދަރިވަރުންގެ ނާސްތާއާއި، ނަމާދު ކުރުމާއި މެންދުރު ކެއުންވެސް އިއްޒުއްދީން ސްކޫލުގައި

« 1