އިގްތިސޯދު

ގެސްޓުހައުސްތައް ހުޅުވައި، ފުރަތަމަ އައި ފަތުރުވެރީންނަށް މަރުހަބާ ކިޔައިފި

އިންކަމް ސަޕޯޓުގެ ގޮތުގައި ދޫކުރި އަދަދު 100 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ވުރެ މައްޗަށް

އެފްޓީއޭގައި މަހުގެ ޑިއުޓީ ނަގަން އޮތްގޮތާމެދު މަޖިލިސް ރައީސް ހައްދަވަނީ އިތުރުފުޅު: މެންބަރު ސައީދު

ފްރީ ޓްރޭޑް އެގްރިމެންޓުގައި ޑިއުޓީ ކަނޑާލަން އޮތީ ރާއްޖޭން ނުބާނާ ބާވަތުގެ މަހަަށް: މަޖިލިސް ރައީސް

ބުއްދިވެރި ގޮތަކީ 2012 އާއި 2018 އާ ދެމެދު ނަގާފައިވާ ލޯނުތައް ރީސްޓްރަކްޗާކުރުން: މަޖިލިސް ރައީސް

ކޮވިޑާ ގުޅިގެން އެހީގެ ގޮތުގައި 520 މިލިއަން ޑޮލަރު ވަނީ ހަމަޖެހިފައި: މިނިސްޓަރު އަމީރު

މިދިޔަ ހަފްތާގައި ކޮވިޑުގެ ކަންކަމަށް ހަރަދުކުރީ ތިން މިލިއަން ރުފިޔާ

އިންކަމް ސަޕޯޓް އެލަވެންސްގެ ގޮތުގައި ދޫކުރި އަދަދު 96 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް

މިދިޔަ މަހު ރާއްޖެ އައި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު 25 ޕަސެންޓް އިތުރުވެއްޖެ

ދެކުނުގެ އިގްތިސާދީ ހަބަށް އައްޑޫ ހެދުމަށް ސީޕްލޭން ދަތުރުތަކަކީ މުހިންމު މަސައްކަތެއް: މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު

ރާއްޖޭގެ ޖީޑީޕީ 51 ޕަސެންޓް ދަށްވެއްޖެ

އިންޑިއާއިން ދިން 250 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ބޮންޑު ފައިސާ، އެމްއެމްއޭއަށް ޖަމާކޮށްފި

« 1 ...