ދ. ކުޑަހުވަދޫ

ކުޑަހުވަދޫ ހަމަނުޖެހުން: ހައްޔަރުކުރި އެންމެން ދޫކޮށްލައިފި

ކުޑަހުވަދޫ ހަމަނުޖެހުން: ހައްޔަރުކުރި މީހުންގެ އަދަދު 17 އަށް

ކުޑަހުވަދޫން ބަލި މީހުން އުފުލައިދޭން މަންޓާއިން އެއްބަސްވެއްޖެ

ކުޑަހުވަދޫ ހަމަނުޖެހުން: އިތުރު ފަސް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މަންތާއާއި ފްލައިމީން ބަލިމީހުން އުފުލޭނެގޮތް 3 މަސްތެރޭ ހަދަން މިނިސްޓަރު ނަހުލާގެ އެންގެވުމެއް!

ކުޑަހުވަދޫ މުޒާހަރާ: އެކަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ކުޑަހުވަދޫ މުޒާހަރާ އިތުރަށް ވަރުގަދަކޮށްފި، ސައުންޑް ނެރެ ބޯޑުތަކާއެކު ގިނަ އަދަދެއްގެ އަންހެނުންވެސް ނުކުމެއްޖެ

ކުޑަހުވަދޫ މުޒާހަރާ: ހައްޔަރު ކުރި މީހާ ދޫކޮށްލައިފި

ކުޑަހުވަދޫ ރައްޔިތުން ދުލެއް ނުދިން، ބުނަނީ މައްސަލަ ހައްލުވީމާ ނޫނީ ގެޔަށް ނުދާނެކަމަށް

2

މަންތާ އިން ދާލު އެއާޕޯޓަށް އަލުން ދަތުރުތައް ފަށައިފި

ކުޑަހުވަދޫ މުޒާހަރާ ހޫނުވެ ފުލުހުންނާ ކުރިމަތިލައިފި, އެކަކު ހައްޔަރަށް

ކުޑަހުވަދޫ ރައްޔިތުން ނުނިދާ ހޭލާ މުޒާހަރާގައި، މަންތާއިން ބުނަނީ ބަލި މީހަކު އުފުލަން އެދިފައިނުވާ ކަމަށް

1
« 1