ދ. ކުޑަހުވަދޫ

ގއ. މާމެންދޫން އަތޮޅު ޗެމްޕިއަންކަން ދިފާއުކޮށްފި، ދ. އަތޮޅު ފައިނަލަށް މާއެނބޫދުއާއި ކުޑަހުވަދޫ

ނިލަންދުއާއި މަގޫދޫ ފެށީ މޮޅަކުން، މާއެނބޫދޫ ފެށީ ވަރުގަދަ ކުޑަހުވަދޫ ބަލިކޮށްގެން

މާލެއިން ޒުވާނަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ، ހަބަރެއް ނުވާތާ ހަ ދުވަސް

ކުޑަހުވަދޫގައި 50 ހައުސިން ޔުނިޓް ހަދާނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގައި ނަމޫނާ ދައްކައި، އާ ގަވާއިދަށް އަމަލުކުރަން ފެށި ފުރަތަމަ ރަށަކަށް ކުޑަހުވަދޫ

1

"އިންޑިއާ އައުޓް" ހަރަކާތް މަޑުޖެހިފައިވިޔަސް ހިތުގައި އޮތީ އެ ޝުއޫރު: ޔާމީން

ޔާމީން ކުޑަހުވަދުއަށް ވަޑައިގެންފި

ޔާމީން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކުޑަހުވަދުއަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ

1

އައްޔުބެގެ މަރު: ހުކުމަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު ކުއްޖަކު ޖަލުގައި އޮތުމުން ތަންފީޒުކުރާނެ ހުކުމެއް ނެތް!

ކުޑަހުވަދޫން ގޯއްޗަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލައިފި

ފެނަކައިން ކުޑަހުވަދޫގައި 1،200 ކިލޯވޮޓުގެ އާ ޖަނަރޭޓަރެއް ބަހައްޓައިފި

ދ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުން ތަފާތު އުފާވެރި މަންޒަރެއް، ކުލާސްތައް ސާފުކޮށް ބަލަހައްޓާނީ ދަރިވަރުން އަމިއްލަޔަށް

« 1