ދ. ކުޑަހުވަދޫ

ކުޑަހުވަދޫ އަނެއްކާވެސް މޮނީޓަރިންއަށް

ށ. ގޮއިދޫ، ކަނޑިތީމު، ކާށިދޫ އަދި ކުޑަހުވަދޫ މޮނީޓަރިންއަށް

1

ކުޑަހުވަދޫން އިތުރު ހަ މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ކުޑަހުވަދޫ ފުލޫ ކްލިނިކަށް ދެއްކި މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

1

17 އަހަރުގެ ފަތުރުވެރިޔަކަަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މައްސަލައިގައި ބަންދުކުރި މީހާ ދޫކޮށްލަން ޖެހިއްޖެ

މީދޫ އާއި ކުޑަހުވަދޫ އާންމު ހާލަތަށް

ކުޑަހުވަދޫން ނެގި ރެންޑަމް ދެ ސާމްޕަލެއް ޕޮޒިޓިވް! ގެއިން ބޭރަށް ނުކުތުން މަނާކޮށް ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތަކެއް

ކުޑަހުވަދޫން 200 އަށްވުރެ ގިނަ ގޯތި ދޫކުރަނީ

ކުޑަހުވަދޫން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު 24 އަށް

ކުޑަހުވަދޫން ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު 22 އަށް، ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓުންގެ ގޮތުގައި 115 މީހުން

ކުޑަހުވަދޫ ކްލަސްޓާ: އަތޮޅުގެ އެހެން ރަށަކުން މިހާތަނަށް މީހަކު ޕޮޒިޓިވެއް ނުވޭ

ކުޑަހުވަދޫ ކްލަސްޓާއާ ގުޅިގެން މާއެނބޫދޫއަށް ބޮޑު ލޮޅުމެއް! 216 މީހުންނާ އެކު ރަށުގެ ބޮޑުބައެއް ކަރަންޓީނުގައި

« 1