ދ. ކުޑަހުވަދޫ

ގެއްލުނު މީހާ ފެނިއްޖެ، ހާލު ރަނގަޅު

މާލެއިން މީހަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ

ދިއްދޫއާއި ކުޑަހުވަދޫ، އަލިފުށި އަދި ގއ. ވިލިނގިލީގައި ހޮސްޕިޓާ އިމާރާތްކުރަން ޗައިނާ ކުންފުންޏަކަށް

ވަން ފޮޓޯ: ސެމީގައި ވާދޫއާއި ކުޑަހުވަދޫގެ ކުރިމަތިލުން

ފޯރިގަދަ ސެމީގެ މެޗުތައް ކާމިޔާބުކޮށް ގަމާއި ވާދޫ ފައިނަލަށް

ބީއެމްއެލްގެ މުވައްޒަފުން އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު މާލެ އާއި ބައެއް ރަށްތައް ސާފުކުރަނީ

މިއީ ތާރީހީ އާ ޗެމްޕިއަނެއްގެ ފަހަރު، މިރޭ ފެށޭ ގަދަ ހަތަރެއްގެ ކުރިމަތިލުން މާބޮޑަށްވެސް ފޯރިގަދަވާނެ

ކުޑަހުވަދޫގެ ދިފާއީ ތަނބު މާނިއު: ރުއްދަށުން ރަށުގެ "ހީރޯ"އަކަށް!

1

ކުޑަހުވަދޫ ރަށުގެ އުންމީދީ ތަށީގެ މިސްރާބުގައި، އޭދަފުށި ގަދަ 16 އިން ލިބުނު ހިތްވަރާއެކު!

ދިއްގަރާއި ފޭދޫގެ އިތުރުން އޭދަފުއްޓާއި ކުޑަހުވަދުއަށްވެސް އަތޮޅު ޗެމްޕިއަންކަން

ގއ. މާމެންދޫން އަތޮޅު ޗެމްޕިއަންކަން ދިފާއުކޮށްފި، ދ. އަތޮޅު ފައިނަލަށް މާއެނބޫދުއާއި ކުޑަހުވަދޫ

ނިލަންދުއާއި މަގޫދޫ ފެށީ މޮޅަކުން، މާއެނބޫދޫ ފެށީ ވަރުގަދަ ކުޑަހުވަދޫ ބަލިކޮށްގެން

« 1