ޗައިނާ

ޗައިނާގައި ކޮވިޑް ސާމްޕަލް ނެގުމަށް ރޮބޮޓުން

ޗައިނާއިން ދުނިޔޭގެ ކޮންމެ މީހަކަށް 40 މާސްކު އުފައްދައިފި

ކޮވިޑުގެ ކަންކަން ގޯހުން ގޯހަށް! އެންމެ ފަހުން އައިސްކްރީމްވެސް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

އިމާދު ލަތީފުގެ ކޮލަމް: ޗައިނާގެ މަހުޖަނު ޖެކް މާ ގެއްލުނީއެއް ނޫނެވެ. ސައިޒް އޮޅުމުން އިސްލާހު ކުރަނީއެވެ.

1

ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ ތަހުގީގު ޓީމު ޗައިނާ އަށް އެތެރެވެއްޖެ

ކޮވިޑުގެ އާ ދިރާސާއެއް، ބަލީން ރަނގަޅުވާތާ ހަމަސް ވަންދެން އަލާމާތްތަކާއި އުނދަގޫތައް ދެމިހުރޭ

ޗައިނާގެ ސިޓީއަކުން ކޮވިޑުގެ 120 ކޭސް ފެނުމާއެކު 11 މިލިއަން މީހުން ލޮކްޑައުން ކޮށްފި

ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ ތަހުގީގު ޓީމު ޗައިނާއަށް އެތެރެވުން ހުއްޓުވައިފި

މަރާމާތަށް ފަހު ފޮރިން މިނިސްޓްރީ ހިންގި އިމާރާތުގެ ތަޅުދަނޑި ސަރުކާރާ ހަވާލުކޮށްފި

ކޮވިޑް ފެތުރެން ފެށި އަސްލު ސަބަބު ހޯދުމަށް ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ ސައިންސްވެރީންގެ ޓީމެއް ވުހާން އަށް

ގައުމީ ޓީމު ވަރުގަދަ ކުރުމަށް ޗައިނާ ލީގަށް ބޮޑު ސެލެރީ ކެޕެއް

މައްސަލަތަކެއް ދިމާވެ ޕެރޫގައި ކުރިޔަށްދިޔަ ސައިނޯފާމް ވެކްސިންގެ ޓެސްޓުތައް ހުއްޓުވައިފި

... 8 ...