ޗައިނާ

ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ހަގީގަތް ހޯދަން ޗައިނާއަށް ދިޔަ ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ ޓީމުގެ ހޯދުންތައް އެމެރިކާއިން ގަބޫލެއް ނުކުރި!

ޗައިނާގެ ދައުލަތުގެ ބްރޯޑްކާސްޓަރަށް ޖަރުމަނުގައި ބްރޯޑްކާސްޓު ކުރުމުގެ ހުއްދަ ވެސް ގެއްލިއްޖެ

ރާއްޖެއަށް ސައިނޯފާމް ވެކްސިންގެ އިތުރު 5000 ޑޯޒް ލިބިއްޖެ

ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރުނީ ވޫހާންގެ ލެބުން ލީކުވެގެން ކަމަށް ވުން ވަރަށް ނާދިރު: ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ

ޗައިނާގެ ދައުލަތުގެ ބްރޯޑްކާސްޓަރަށް ޔޫކޭގެ ލައިސެންސް ގެއްލިއްޖެ

ޗައިނާއިން އުފައްދާ ރޭލުގެ ބައިތައް ލަންކާގެ ރޭލު ޑްރައިވަރުން ބޮއިކޮޓް ކުރަނީ

ޗައިނާއިން ރާއްޖެއަށް އެއް ލައްކަ ވެކްސިން ޑޯޒް ދިނުމަށް ނިންމައިފި

ކޮވިޑް ވައިރަސް ހޯދި ވުހާންގެ ލެބަށް ޑަބްލިއުއެޗްއޯ ޓީމު ޒިޔާރަތްކޮށްފި

ރާއްޖެއާއި ޗައިނާއާ ދެމެދު ހައި-ލެވެލް މަޝްވަރާތަކެއް މާދަމާ ބާއްވަނީ

ޝިންޖިއާންއާ ގުޅޭ ޕޯސްޓަކާ ގުޅިގެން އެމެރިކާގައި ހުންނަ ޗައިނާ އެމްބަސީގެ ޓުވިޓާ އެކައުންޓު ސަސްޕެންޑުކޮށްފި

ޗައިނާއާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ އިގުތިސޯދު ކުރިއެރުވޭނެ ގޮތްތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފި

ކޭސްތައް އިތުރުވާން ފެށުމާއެކު ޗައިނާއިން ފަސް ދުވަސްތެރޭ ބޮޑު ހޮސްޕިޓަލެއް އިމާރާތްކޮށްފި

... 7 ...