ޗައިނާ

އިންތިހާބީ މޭޔަރު މުއިއްޒަށް ޗައިނާއިން މަރުހަބާ ކިޔައިފި

ސުލްހަވެރި މުޒާހަރާއަކުން ހައްޔަރުކުރި ހޮންގް ކޮންގްގެ އެންމެ މަގުބޫލު ހަތް ލީޑަރުންނަށް ހުކުމް އިއްވައިފި

ލަންކާގައި ޗައިނާގެ ސައިނޯފާމް ވެކްސިން ބޭނުންކުރުމަށް އެގައުމުގެ ސިއްހީ މާހިރުން ދެކޮޅު

ޗައިނާއިން ހަދިޔާ ކުރި އިތުރު އެއްލައްކަ ޑޯޒް ސިނޮފާމް ވެކްސިން ރާއްޖެ ގެނެސްފި

ސިނޯފާމް ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ބެޗް މިރޭ ރާއްޖެ ގެންނަނީ

ވަން ފޮޓޯ: ޗައިނާ ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ބެޗު ހަވާލުކުރުން

ޗައިނާ އިން ހަދިޔާކުރާ ކޮވިޑު ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ބެޗު ރާއްޖެ ގެނެސްފި

ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިންގެ 100،000 ޑޯޒް މި ހަފުތާގައި ލިބޭނެ: ޝާހިދު

އަނދުން ހުސެއިން ޗައިނާ ސަފީރަށް: ހަދިޔާކުރި ވެކްސިން ގެންނަން އެއްލައްކަ ޑޮލަރު ހަރަދުކުރަން ޖެހޭތީ ހިތާމަކުރަން

ލަންކާގައި ސިނޯފާމް ވެކްސިން ދެނީ އެގައުމުގައި އުޅޭ ޗައިނާ މީހުންނަށް އެކަނި

ވަން ފޮޓޯ: ރާއްޖޭގައި ސިނޯފާމް ވެކްސިން ޖަހަން ފެށުން

ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށްފަހު ޗައިނާގެ އާންމުގެތެރެއިން ކޮވިޑް ކޭހެއް ފެނިއްޖެ

... 7 ...