ބައިބަލާ

ފައިނަލްގައި ހުޅުމާލެ ސްޕޯޓްސް އާއި ޓީނޭޖުގެ ކުރިމަތިލުމެއް، ފައިނަލް މިރޭ 11:00ގައި

އެމްޓީސީސީ އީދު ބައިބަލާ ޗެލެންޖްގެ ފޯރިގަދަ ސެމީ މެޗުތަކާއި ފައިނަލް މިރޭ

ވީކޭ، ޔުނައިޓެޑް އީސްޓް ކޯސްޓް، ހުޅުމާލޭގެ އިތުރުން ކާސިންޖީއާއި އޯވަންއޯ އަދި މަސްއޮޑި ޓައިޓަންސް ކުއާޓާއަށް

ގަދަ 16ގެ ފަހު ޖާގަތައް ލޮރެންޒޯ އާއި ޔުނައިޓެޑް އީސްޓް ކޯސްޓް، ޓީސީ އެސްސީ އަދި އެމްސީ ސްޕޯޓްސްއަށް

ގަދަ 16ގެ ފެށުން ފޯރިގަދަ، ކްލަބު ޓީނޭޖާއި ބްރަދާހޫޑް ކުއާޓާއަށް

އެމްޓީސީސީ އީދު ބައިބަލާ ޗެލެންޖް: މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން މިރޭގެ މެޗުތައް މާދަމާ ރެއަށް ފަސްކޮށްފި

ބީޖީ ނިއު ޖެނެރޭޝަނާއި މަސްއޮޑި ޓައިޓަންސް އަދި ކްލަބު ކާސިންޖީންވެސް ގަދަ 16 ޔަގީންކޮށްފި

ޓީސީ، ވީކޭ ސްޕޯޓްސްގެ އިތުރުން މަސްއޮޑި ވޯވޯ އަދި ހުޅުމާލެ ސްޕޯޓްސްވެސް ގަދަ 16 އަށް

ވަން ފޮޓޯ: އެމްޓީސީސީ އީދު ބައިބަލާ ޗެލެންޖްގެ ފޯރިގަދަ މެޗުތައް

ޗެމްޕިއަން އޯވަންއޯއާއީ ޓީނޭޖުގެ އިތުރުން އެސްޑީޒެޑާއި ވިއޭނާ އަދި ބްރަދާހޫޑްވެސް ގަދަ 16 އަށް

އެމްޓީސީސީ އީދު ބައިބަލާ ޗެލެންޖް: ގުރު ނަގައިފި، މާދަމާ ރޭ ވަރުގަދަ ހަތް މެޗެއް

އެމްޓީސީސީ އީދު ބައިބަލާ ޗެލެންޖުގައި މިފަހަރު 34 ޓީމު، ފޯރިގަދަވާނެ!

« 1