އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް

މޮރޮކޯގެ ކާމިޔާބީގެ އެހެން ވާހަކައެއް: ސިމިއޯނީގެ އެތުލެޓިކޯއަށް ހާއްސަ ސްޓައިލް!

ސައްތައިން ސައްތަ ރެކޯޑަކާއެކު ބަޔާން ފެންވަރު ދައްކާލައިފި، އެތުލެޓިކޯއަށް ޔޫރޮޕާވެސް ލައްވައިނުލި

ލިވަޕޫލް ގަދަ 16 އަށް، އެތުލެޓިކޯ ކެޓީ ހިތްދަތިކޮށް

ހަތަރު މެޗުން 17 ގޯލު، އާދަޔާހިލާފު ފޯމެއްގައި އޮތް ނަޕޯލީ ގަދަ 16 އަށް

ގްރީޒްމަންގެ ޓްރާންސްފާއަށް ބާސާއާއި އެތުލެޓިކޯން ހައްލު ހޯދައިފި

އެތުލެޓިކޯ ދަނޑުގައި "ނަށާލައި" ރެއާލްއިން އަނެއްކާވެސް އެއްވަނައަށް

ޔުނައިޓެޑުން ބޭނުން ވަނީ ރޮނާލްޑޯ ލޯނު އެއްބަސްވުމެއްގައި ފޮނުވާލަން؟

ޗެމްޕިއަންކަން ޔަގީންވެފައިވާ ރެއާލް އަތުން އެތުލެޓިކޯ މޮޅުވެއްޖެ

އިނގިރޭސި ގަދަ ދެބާރު، ސިޓީއާއި ލިވަޕޫލް ސެމީއަށް

ލިވަޕޫލުން ސެމީއާ ގާތަށް، ސިޓީވެސް ފުރަތަމަ މެޗުގައި އެތުލެޓިކޯ ބަލިކޮށްފި

ޗެމްޕިއަންސް ލީގު މެޗުތަކަށް "އޯވާ ތިންކް" ކުރާ ކަމަށް ބުނި ބުނުން ގާޑިއޯލާއަށްވީ ޖޯކަކަށް

އަމިއްލަ ދަނޑުގައި އެތުލެޓިކޯ އަތުން ބަލިވެ، ޔުނައިޓެޑް ކަޓައިފި

« 1