Close

އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް

ހަތަރު މެޗުން 17 ގޯލު، އާދަޔާހިލާފު ފޯމެއްގައި އޮތް ނަޕޯލީ ގަދަ 16 އަށް

ގްރީޒްމަންގެ ޓްރާންސްފާއަށް ބާސާއާއި އެތުލެޓިކޯން ހައްލު ހޯދައިފި

އެތުލެޓިކޯ ދަނޑުގައި "ނަށާލައި" ރެއާލްއިން އަނެއްކާވެސް އެއްވަނައަށް

ޔުނައިޓެޑުން ބޭނުން ވަނީ ރޮނާލްޑޯ ލޯނު އެއްބަސްވުމެއްގައި ފޮނުވާލަން؟

ޗެމްޕިއަންކަން ޔަގީންވެފައިވާ ރެއާލް އަތުން އެތުލެޓިކޯ މޮޅުވެއްޖެ

އިނގިރޭސި ގަދަ ދެބާރު، ސިޓީއާއި ލިވަޕޫލް ސެމީއަށް

ލިވަޕޫލުން ސެމީއާ ގާތަށް، ސިޓީވެސް ފުރަތަމަ މެޗުގައި އެތުލެޓިކޯ ބަލިކޮށްފި

ޗެމްޕިއަންސް ލީގު މެޗުތަކަށް "އޯވާ ތިންކް" ކުރާ ކަމަށް ބުނި ބުނުން ގާޑިއޯލާއަށްވީ ޖޯކަކަށް

އަމިއްލަ ދަނޑުގައި އެތުލެޓިކޯ އަތުން ބަލިވެ، ޔުނައިޓެޑް ކަޓައިފި

ރަށުން ބޭރުގައި ޔުނައިޓެޑުން އެތުލެޓިކޯއާ އެއްވަރުކޮށްފި

ފުލުގައި އޮތް ލެވަންޓޭ އަތުން އެތުލެޓިކޯއަށް ލަދުވެތި ބައްޔެއް

އަލްވޭސްއަށް ގޯލަކާއި ރަތް ކާޑެއް، ފޯރިގަދަ މެޗުގައި ބާސާއިން އެތުލެޓިކޯ ބަލިކޮށްފި

« 1