އަލްހާ އީދު

އެކަކު އަނެކަކާ މެދު ހިތް ސާފުކޮށް، އެކުވެރިކަން މަތީގައި ދެމިތިބުމަށް ރައީސް އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި

"މާފުށި އީދު އުފާ"ގެ ޑިޖިޓަލް ޕާޓްނަރަކަށް ދިރާގު

އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގައި ރެކޯޑު އަދަދެއް، މިއަދު 3،300 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ދަތުރުކުރި

100 ރުފިޔާއަށް 100 ޖީބީ ލިބޭ ޕެކެއް އުރީދޫން ތައާރަފުކޮށްފި

އީދު ތެރޭގައި އައިޖީއެމްއެޗުގެ އޯޕީޑީ ހަތަރު ދުވަހު ބަންދުވާނެ

އީދުގެ ފުރަތަމަ ދެ ދުވަހު ހަވީރު 4 އިން 6 އަށް މާލޭގައި ވެހިކަލް ނުދުއްވޭނެ

އީދުގެ ފުރަތަމަ ދެ ދުވަހު މޫސުން ގޯސްވާނެ: މެޓް

އީދު ނަމާދު އޮންނާނީ ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި

"ވަން"ގެ ބޮޑު އީދު ގިވްއަވޭ: 55 އިންޗީގެ ޓީވީއަކާއެކު އަގުހުރި އިނާމުތަކެއް ހޯދުމުގެ ފުރުސަތެއް!

މިފަހަރުގެ ބޮޑު އީދުގައި ހުވަދުއަތޮޅުވެސް ފޯރި ގަދަ! ދާކަހަލަ!

1

ލޮޓަސް އާއްޓެއަށް: އީދުގައި ބައްޕަ ނެތީމަ ވަރަށް ދެރަވޭ، ބައްޕަ ފޮނުވައިދީފި ނަމަ ވަރަށް އުފާވާނެ

2

މިފަހަރުގެ ބޮޑު އީދަށް ބ. އަށް ދާން ސަޅިވާނެ!

1
« 1