އަލްހާ އީދު

ވަން ފޮޓޯ: މާލޭގައި މިއަދު ކުރިޔަށް ދިޔަ އަލްހާ އީދުގެ އުލްހިޔާ ކަތިލުން

1

މި އީދަކީ ގެވެށި ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށް ލިބޭ ރަނގަޅު ފުރުސަތަކަށް ހައްދަވާ!: ޖެންޑާ މިނިސްޓަރު

ވަން ފޮޓޯ: އަލްހާ އީދު ނަމާދުގެ ޖަމާއަތުގައި ގިނަ ބަޔަކު ބައިވެރިވި

މި އީދުގައިވެސް ތިމާގެކަމުގެ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރައްވާ: ރައީސް

ހައްޖު ދުވަހާއި އީދު ދުވަހު ވެމްކޯގެ ވޭސްޓް ޓްރާންސްފާ ސްޓޭޝަންތަކުން ހިދުމަތް ދޭ ވަގުތުތަކަށް ބަދަލު ގެނެސްފި

މާލޭގައި ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި އީދު ނަމާދު ނުކުރަން ނިންމައިފި

މިނިވަން ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން ދިރާގުން އިތުރު 55 ޕަސެންޓް ޑޭޓާ އެލަވަންސް

މިނިވަން ދުވަހާއި ބޮޑުއީދާ ގުޅުވައިގެން އުރީދޫން ހާއްސަ އޮފާތަކެއް

އީދު އުފާކުރަންވެސް ޓީމުތައް ހަދައިގެން ރަށްރަށަށް ދަތުރު ނުކުރޭ! ރަށްރަށަށް ތި އުފުލަނީ ކޮވިޑް!

އަތޮޅު ތެރޭގައިވެސް އެއްރަށުން އަނެއް ރަށަށް ދަތުރު ނުކުރުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

ގެސްޓްހައުސްތައް އަންނަ މަހު ނުހުޅުވާން ނިންމައިފި

ބޮޑު އީދާ ދިމާކޮށް ކުކުޅު ފިހާރައިން ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް

« 1