Close

އައްޑޫ ސިޓީ

ސިޓީ ކައުންސިލްތަކުން މަރުކަޒީ ބާރުތައް ދޫކޮށްލަންޖެހޭ: ރައީސް

1

ކުރިއަށް އޮތް ދެ ދުވަހު ނިދާނެ ކަމެއް ނެތް، ކެމްޕޭން ގިޔަރު މަތިކޮށްލާ: ރައީސް

ވަން ފޮޓޯ: އައްޑޫ ސިޓީން ރައީސަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް

ރައީސަށް ދަމާލި ދިގު ސަފާއެކު އައްޑޫން ދިނީ ވަރުގަދަ ރައްދެއް: ރޫޅޭކަށް ނެތް، އެއްބުރުން ނިމިއްޖެ!

މާލެއާއި އަތޮޅު ތެރޭގައި 4،000 ހައުސިން ޔުނިޓު ހަދަން އެމެރިކާގެ ކުންފުންޏަކަށް

ބޭބެ މަރާލިކަމަށް މަވާޒް އިއުތިރާފުވުމުން ކުށް ސާބިތުވެއްޖެ، ކަން ހިނގައިދިޔަ ގޮތް އޭނާގެ ދުލުން!

އައްޑޫ ޝަންގްރިއްލާގައި އޮތް ސަރުކާރުގެ ހިއްސާ ދޫކޮށްލައިފި

2018 އިން ފެށިގެން ތާއީދު ކުރަނީ ރައީސް ސޯލިހަށް: އިލްޔާސް

1

ވެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ އަހަރު ޝަންގްރިއްލާ ރިސޯޓު އޮޕަޜޭޝަނަށް ގެންނާނަން: މުއިއްޒު

މުއިއްޒަށް ތާއީދު ކުރައްވަން ނިންމީ ގައުމީ ވެރިކަމެއް ކޮށްދެއްވާނެތީ: މުނައްވަރު

ބުރިޖެއް އަޅަން އުޅެ ނޭޅުނު ސަރުކާރެއް ފެނިއްޖެ: މުއިއްޒު

މުއިއްޒުގެ ވައުދު އައްޑޫއަށް: 6،000 އެނދާއެކު އައްސޭރި ޓޫރިޒަމް މަޝްރޫއު ހަގީގަތަކަށް ހަދައިދޭނަން!

« 1 ...