އައްޑޫ ސިޓީ

އައްޑޫސިޓީގެ ފިހާރަތައް ވަކިގަޑިއެއްގައި ބަންދުކުރަން ނިންމީ އެޗްޕީއޭއާ މަޝްވަރާކޮށްގެނެެއް ނޫން: މަބްރޫކު

އައްޑޫ މީދޫ ކުޅި ސަރަހައްދުގައި ރޯވި އަލިފާންގަނޑު ނިއްވާލައިފި

ރިސޯޓެއްގެ މުވައްޒަފަކު ފަތާފައި އައްޑޫ މީދޫއަށް އެރުމުން ފުލުހުން އެމީހާ ހައްޔަރުކޮށްފި

އައްޑޫގެ ތިން ދާއިރާއެއް އެމްޑީޕީއަށް ކަށަވަރުވެއްޖެ

ބައިސްކަލެއްގައި ޖެހި ކޮންޓްރޯލުން ނެއްޓުނު ކާރަކުން ޖެހި ފާރު ވެއްޓިއްޖެ

ހުޅުދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

އައްޑޫ މޭޔަރުކަމަށް ވާދަ ކުރައްވާ ލަތީފްގެ 100 ދުވަހުގެ ވައުދުތަކުގެ ލިސްޓެއް!

ހިތަދޫ އާއި ހުޅުދޫން ފްލެޓް ލިބުނުކަމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ނުކުރާ ފަރާތްތައް ލިސްޓުން އުނިކުރަނީ

ބީއެމްއެލްގެ އެހީގައި ހުޅުމީދޫ ކޯގަންނު ސަރަހައްދުގައި ހިތްފަސޭހަ މައިޒާނެއް ތަރައްގީކޮށްފި

ޕީޕީއެމްގެ ފަރާތުން އައްޑޫ މޭޔަރު ކަމަށް ލަތީފް

ހިތަދޫ ފިހާރައެއް ފަޅާލައި ވައްކަން ކުރި ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ޑީކޯ ޗެމްބަރު އައްޑޫގައި ބަހައްޓާތީ ހުވަދޫ މަސްވެރިން ނުކުމެ މުޒާހަރާކޮށްފި

« 1 ...