އައްޑޫ ސިޓީ

ސްރީލަންކަން އެއާލައިންސް އިން އައްޑޫގައި މެޑިކަލް ކޭމްޕެއް ބާއްވަނީ

އައްޑޫގައި ގާއިމްކުރާ ފުލުހުންގެ ޓްރެއިނިން ސްކޫލާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓަރު އިމްރާންއާ މަޖިލީހުން ސުވާލު ކުރަނީ

މަރަދޫ ބަނދަރުގެ ބްރޭކްވޯޓަރ ހެދުމުގެ މަޝްރޫގެ އަމަލީ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީން ފަށައިފި

ރައީސް ނަޝީދު އައްޑޫ ސިޓީއަށް ވަޑައިގެންފި

ސ. ހުޅުމީދޫ ބަނދަރު އަޕްގުރޭޑް ކުރުމަށް އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

އައްޑޫ ސިޓީން ވިލާއަށް ބިމެއް ދިން މައްސަލަ އޭސީސީއަށް، ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނީ ބިންދޫކުރީ ގާނޫނާ އެއްގޮތަށް ކަމަށް

އައްޑޫގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

ޓޫރިޒަމަށް އައްޑޫން ބިން ދޫކުރަން އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހުޅުވާލަނީ

އައްޑޫގައި 20 މެގަވޮޓުގެ ކަރަންޓުގެ މަޝްރޫއެއް ފެއްޓުމަށް ޗައިނާގެ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްފި

ޔަމާކީ ކޯ ލިމިޓެޑްގެ ރައީސް އާއި ރައީސް ސޯލިހު ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

ވައިގެ މަގުން އައްޑޫއަށް މަސްތުވާތަކެތި ގެންދަން އުޅުނު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އައްޑޫގައި ފެންބޮޑުވެ، ގެއްލުން ލިބުނު އާއިލާތަކާ މިނިސްޓަރު މާރިޔާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

1
« 1 ...