އައްޑޫ ސިޓީ

ލ. އަތޮޅާއި އައްޑޫ ސިޓީ ބަލައިލަންދާން މޯލްޑިވިއަން ހޮލިޑޭސް އިން ހާއްސަ ޕެކޭޖުތަކެއް

ފެންމީޓަރުން ނަގާ 30 ރުފިޔާ ކަނޑާލަން ވާނީ އަންގާފަ: ސައީދު

4

ހުޅުދޫ އާއި މީދޫ އައްޑޫ ސިޓީން ވަކިވާން ހުށަހަޅައިގެން އުޅެނީ އެންމެ ދެތިން ހަތަރު މީހަކު: ނަޝީދު

7

އައްޑޫ ކައުންސެލަރުންގެ އެންމެ މުހިއްމު ވައުދަކަށް ވާން ޖެހޭނީ އާމްދަނީ އިތުރުކޮށް ވަޒީފާތައް އިތުރުކުރުން: ނަޝީދު

1

އައްޑޫ ސިޓީން ވަކިވެ، ރަށެއްގެ ހައިސިއްޔަތު ހޯދަން ހުޅުދޫ އާއި މީދޫން ރައީސަށް ހުށަހަޅަނީ

ކަސްޓަމްސް ސައުތު ރީޖަނަލް ހެޑް އޮފީސް އެޅުމަށް އައްޑޫން ބިން ދޫކޮށްފި

1

ސައުތް ޕާމް ރިސޯޓުގައި ދިވެއްސަކު މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެ

އައްޑޫ ސިޓީ ދަމަނަވެށިން ގެއްލުނު ވެކްސިން ތައްގަނޑު ފަޅުރަށަކުން ފެނިއްޖެ

އައްޑޫގައި ކުނިން ހަކަތަ އާއި ފެން އުފެއްދުމުގެ މަޝްރޫއެއް ހިންގަން ލޯނު އެހީ ލިބިއްޖެ

އައްޑޫ އީކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ ލޯގޯ ފަރުމާކުރުމުގެ މުބާރާތެއް ބާއްވަން ނިންމައިފި

އައްޑޫގައި "ގޭދޮށު މަސް ޕްލާންޓް" ގާއިމުކުރުމަށް ކޮންސަލްޓެންސީ ހޯދުމަށް އަލުން އިއުލާންކޮށްފި

އައްޑޫ އެއާޕޯޓުގެ އެމްޑީގެ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު ހަމަޖައްސައިފި

« 1 ...