އައްޑޫ ސިޓީ

އައްޑޫ، ފުވައްމުލައް އަދި އިހަވަންދޫގައި ގާއިމްކުރި ކޮވިޑް މެނޭޖްމަންޓް ފެސިލިޓީ ހުޅުވައިފި

ހުޅުދޫ އަދި މަރަދޫގައި ގޭދޮށު މަސްޕްލާންޓް ގާއިމުކުރަން ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

ދުންފަތާއި ރަލުގެ ބާވަތްތައް ފިޔަވައި އެހެން މުދަލުގެ ޑިއުޓީ 50 ޕަސެންޓް ކުޑަކުރަން ފާސްކޮށްފި

މަރަދޫ ބަނދަރުގެ ބްރޭކްވޯޓާ ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުގެ 90 ޕަސެންޓް ނިމިއްޖެ

ހިތަދޫ ފްލެޓަކުން ދެ އަހަރަކު ކުއްޖަކު ވެއްޓި އަނިޔާވެއްޖެ

އައްޑޫ އާއި ކުޅުދުއްފުއްޓާ ދެމެދު މޯލްޑިވިއަންގެ ދަތުރުތައް އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ފަށަނީ

އައްޑޫ ސިޓީއަށް އެތެރެކުރަން އުޅުނު 5.5 ކިލޯގެ ޑުރަގް އަތުލައިގަނެ، 6 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ސަރުކާރުން ހިދުމަތްތައް ދިނުމުގައި އެއްވެސް ބަޔަކު ތަފާތެއް ނުކުރާނަން: ނައިބު ރައީސް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު މަހާނަގާ

10

ނިއުނޯމަލްގައި ގަން އެއާޕޯޓް ހުޅުވާލާއިރު ގައިދުރުކޮށް އެއްފަހަރާ 300 މީހުންނަށް ހިދުމަތްދެވޭވަރަށް ބޮޑުކުރަނީ

އައްޑޫގައި ދުވަސްވީ މީހަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރަން އުޅުނު މީހެއްގެ މައްޗަށް ހަތަރު ދައުވާއެއް ކޮށްފި

ކުޑަކުއްޖަކު ރޭޕްކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ބިދޭސީއަކު ހޯދަނީ

« 1 ...