ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝިނަލް އެއަރޕޯޓް

ވެލާނާ އެއާޕޯޓު މަރާމާތަށް ބަންދުކުރުމާ ގުޅިގެން މޯލްޑިވިއަންގެ ބައެއް ފުލައިޓުތައް ކެންސަލް

ވެލާނާ އެއާޕޯޓު ވަގުތީގޮތުން ބަންދުކުރުމަށްފަހު އަލުން ހުޅުވައިފި

ވަން ފޮޓޯ: ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި ޕޮލިސް ޗެކް ޕޯސްޓެއް ހުޅުވުން

ޑިސެމްބަރު އެކެއްގައި ވެލަނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި ރެކޯޑެއް، އެދުވަހު އެއާޕޯޓުގައި 226 މޫވްމަންޓްސް

އެއާޕޯޓް ޕޮލިސް ޕޯސްޓެއް ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި ގާއިމް ކޮށްފި

ދިގު ކިއުގައި ނުޖެހި ސަލާމަތްވުމަށް، ވަގުތު އޮއްވާ އެއާޕޯޓަށް ދިއުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

ޑީކޯވެގެން ތިނަދޫ ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ ދެމުންދާ ދެ މީހަކު މާލެ ގެންނަނީ

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު ތަރައްގީކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ރައީސް ބައްލަވާލައްވައިފި

ގަލްފް އެއާގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖެއަށް ފަށައިފި

ވަން ފޮޓޯ: މަންޓާ އެއާގެ ފުރަތަމަ ސީޕްލޭން ރާއްޖެއަށް

އެއާޕޯޓުގައި އަލަށް ހަދާ ކަގޯ އިމާރާތުން ބިދޭސީއަކު ވެއްޓި ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް ވެއްޖެ

ކުރީ ސަރުކާރުން ހިންގި މަޝްރޫއުތަކަށް އިތުރަށް ހަރަދު ކުރަން ޖެހުނު: އަމީރު

« 1