ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝިނަލް އެއަރޕޯޓް

ވީއައިއޭގެ އާ ރަންވޭއަށް ރެކޯޑެއް، އެއްދުވަސް ތެރޭ 228 މޫވްމެންޓްސް

ވީއައިއޭގެ އެރައިވަލް ޓާމިނަލް ބޮޑުކުރަން ދޮވެމި ފިހާރަ ބަންދުކުރަން ނިންމައިފި

ވީއައިއޭއަށް މިއަހަރު ޖެއްސި ޕްރައިވެޓް ޖެޓުގެ އަދުދު 2600 އަށް، 53 ޕަސެންޓް އިތުރުވުމެއް

މި އަހަރަށް ކަނޑައެޅި 1.6 މިލިއަން ފަތުރުވެރިންގެ އަމާޒު ހާސިލުވެއްޖެ

އިޓަލީގެ ގައުމީ އެއާލައިންގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖެއަށް ފަށައިފި

އަސްކަރީ މަތިންދާބޯޓެއް އެމަޖެންސީގައި ވީއައިއޭއަށް ޖައްސައިފި

ވާޖިން އެޓްލާންޓިކްގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖެއަށް ފަށަނީ

ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރަން އުޅުނު 15 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ކޮކެއިން އަތުލައިގެންފި

އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ލީޑިން އެއާޕޯޓުގެ އެވޯޑް ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް

ކުވެއިތް އެއާވޭސްގެ ސީދާ ދަތުރުތައް ރާއްޖެއަށް ފަށައިިފި

ރަޝިޔާގެ އަޒުރު އެއާއިން ރާއްޖެއަށް ދަތުރުތައް ފަށައިފި

ވީއައިއޭގެ މަޝްރޫއުތައް ނުނިމި ލަސްވާތީ ޔާމީން ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެ

« 1 ...