Close

ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝިނަލް އެއަރޕޯޓް

ވީއައިއޭ، ހަނިމާދޫ އަދި ގަން އެއާޕޯޓު ނިމުމުން ޖުމުލަ ދިހަ މިލިއަން ފަތުރުވެރިންނަށް ކޭޓާ ކުރެވޭނެ: ރައީސް

އަންނަ އަހަރުގެ އެއާ ސާވިސް ވޯލްޑް ކޮންގްރެސް ބޭއްވުމުގެ ފުރުސަތު ވީއައިއޭއަށް

ޗައިނާގެ އިތުރު އެއާލައިނަކުން ރާއްޖެއަށް ދަތުރުތައް ފަށަނީ

ފުރުމުގެ ތިން ގަޑިއިރު ކުރިން އެއާޕޯޓަށް ދާން އެދިއްޖެ

ސައުދީގެ ފްލައިނަސްގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖެއަށް ފަށައިފި

އޮމާން އެއާގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖެއަށް އަލުން ފަށަނީ

ވީއައިއޭ އިން އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގައި ޑިޖިޓަލް އައިޑީ ކާޑު ބަލައިގަންނަން ފަށައިފި

ބަޓިކް އެއާގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖެއަށް ފަށައިފި

އެމްއޭސީއެލްއަށް ތެޔޮ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އެއްބަސްވުން އެސްޓީއޯއިން އާކޮށްފި

ފްލައި ދުބައީގެ ފުލައިޓް ނެގުމަށްފަހު ރަންވޭ ހުޅުވައިފި

ފްލައި ދުބައީގެ ފުރޮޅެއް ފަޅައިގެން ދިއުމުން ވީއައިއޭގެ ރަންވޭ ބަންދުކޮށްފި

އެމްއޭސީއެލް އިން ލީޑިން ފަޔާމަން ކޯސް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލައިފި

« 1 ...