ސްރީލަންކާ

ޝްރީލަންކާގެ ރައީސް، ޕާލަމެންޓު ސަސްޕެންޑުކުރެއްވުމަށްފަހު ސިންގަޕޫރަށް ވަޑައިގެންފި

އޮމިކްރޯން: އިންޑިއާގެ އިތުރުން މެލޭޝިއާ އަދި ލަންކާއިން ވެސް ވައިރަސް ފެނިއްޖެ

ލަންކާގައި އަލަށް އުފައްދާ ބަޖެޓް އެއާލައިނުން ރާއްޖެއަށް ދަތުރުތައް ފަށަނީ

ލަންކާ ފުޓުބޯޅައިގެ އާބާބެއް ފެށިއްޖެ، މިސްރާބު ޒަމާނީ ފުޓުބޯޅައިގެ ކުރިމަގަށް!

ފީފާގެ ރައީސް ޝަރަފުވެރިކޮށްދިން ފައިނަލް މެޗުގައި ލަންކާ ބަލިކޮށް، ސީޝެލްސް ފޯ ނޭޝަންސް ކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްފި

ޖަޒުބާތީ މޮޅަކާއެކު ލަންކާ ފައިނަލަށް

ލަންކާ ބަލިކޮށް ސީޝެލްއިން ފުރުސަތު ފަހިކޮށްފި

މޮރިއޭރޯ، ސަޕޯޓަރުންނަށް: "އަހަރެންނަށް ވަގުތު ދީ، ބުރަ މަސައްކަތުން ބަދަލު ގެނެވޭނެ"

ރައީސްގެ ލަންކާ ދަތުރުފުޅު

ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ލަންކާއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު މާލެ ވަޑައިގެންފި

1

ނަގަން ޖެހޭ ފިލާވަޅަކީ ފުޓުބޯޅަ މެޗެއްގެ ދިގުމިނަކީ 90 މިނެޓުކަން: މޮރިއޭރޯ

ހަތަރު ގޯލުގެ ލީޑެއް ގެއްލުވާލައި، ރާއްޖެއަށް ލަންކާ ކައިރިން މާޔޫސީ ޕޮއިންޓެއް

« 1 ...