ސްރީލަންކާ

އީޔޫ އަދި ބެލްޖިއަމް ސަފީރަކަށް އުމަރު، ޖަޕާން ސަފީރަކަށް ސޯބިރު

ލަންކާއަށް އާ ލޯނެއް ދޭން ރާވާފައިނުވާ ކަމަށް ވޯލްޑްބޭންކުން ބުނެފި

ލަންކާގައި އުމްރާނީ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ހުއްޓާލަން ނިންމައިފި

ރާޖަޕަކްސަގެ އާއިލާއަށް ސޮނެވާއިން ވިލާއެއް ވިއްކަން އުޅޭ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި

ލަންކާގެ ހާލަތާ ގުޅޭގޮތުން ނަޝީދާއި ސިރިސޭނާ މަޝްވަރާކުރައްވައިފި

ލަންކާގެ ސްކޫލުތައް ބަންދުކޮށްފި

ލަންކާއަށް ބޭރުގެ އެހީ ހޯދަން ނަޝީދު ހަމަޖެއްސުމުން ރައީސްގެ މަރުހަބާ

ލަންކާއަށް ބޭރުގެ އެހީ ހޯދަން އެގައުމުގެ ސަރުކާރުން ރައީސް ނަޝީދު ހަމަޖައްސައިފި

އަދުގެ ދުނިޔެ: ސްރީލަންކާގެ ހާލަތު، ފައިސާއެއް ނެތެވެ. ތެލެއް ނެތެވެ. ޖާދޫގެ ރަންބަނޑިޔަލެއްވެސް ނެތެވެ.

މުސާރަ ދިނުމަށް ދަތިވެ ސްރީލަންކާގައި ފައިސާ ޗާޕުކޮށް ގައުމީ އެއާލައިން ޕްރައިވެޓައިޒް ކުރަނީ

އަދުގެ ދުނިޔެ: ޓައިގަރުންނަށް ދެން ފޮނުއަރުވާކަށް ފުރުސަތެއް ނުލިބޭނެއެވެ.

ލަންކާއިން ޕެޓްރޯލް ހުސްވެއްޖެ

« 1 ...