Close

ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާތައް

މިއީ ހުޅަނގުގެ ވިއްސާރަ، ގަދަ ވަޔާއެކު ކަނޑުވެސް ގަދަވެ، ރަށްރަށަށް އުދައެރުން އެކަށީގެންވޭ: މެޓް

ސަވާރީ ބޯޓު ވަނީ އަޑިއަށް ގޮސްފައި، ކަނޑުވި އެންމެން ސަލާމަތްކޮށް ކޯސްޓްގާޑަށް ނަގައިފި

މާލެއިން ފުރައިގެން ވ. އަތޮޅަށް ދަތުރުކުރި ބޯޓެއްގެ ހަބަރެއް ނުވެގެން ހޯދަންފަށައިފި

ބާޖެއް ފަރަށްއެރިކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ އެފްކޮންސްއިން ދޮގުކޮށްފި، އެކަމަކު ފަރަށް ގެއްލުމެއްވިތޯ ބަލަނީ

ލޯންޗު އެކްސިޑެންޓުގައި ނިޔާވީ ވިޔަފާރިވެރިޔާ ސައުދު

އއ އަތޮޅުގެ ރިސޯޓެއްގައި ފަތުރުވެރިޔަކު ގެނބިގެން މަރުވެއްޖެ

އާގަލާ ބޯޓުން ގެއްލުނު މީހާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓާލައިފި

އަޑިއަށްދިޔަ އާގަލާ ބޯޓުގެ މުދާތައް އޮޔާދާތީ ސަމާލުވާން އިލްތިމާސްކޮށްފި

އާގަލާ ބޯޓުގައި ރޯވުން: ކަނޑުވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ފަސް ފަސިންޖަރުން, ގެއްލުން ފަސް މިލިއަނަށް އަރާ!

1

ބޯޓެއްގައިގައި އަލިފާން ރޯވެ އަނދަނީ، ކަނޑަށް ފުންމާލީ 15 މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ

1

އައިއޭއެލްއޭގައި ރާއްޖޭން ބައިވެރިވާން ކޮމިޓީން ރުހުންދީފި

އައިއޭއެލްއޭގައި ރާއްޖޭން ބައިވެރިވު މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯދުމަށް ރައީސް ފޮނުއްވި މައްސަލަ ކޮމިޓީއަށް

« 1 ...