ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާތައް

މިންހާޖު ގެއްލުނު ހާދިސާ: މަސްތުވާތަކެއްޗާ ގުޅުމެއް އޮތްތޯ ބަލަނީ

މިންހާޖު އަދިވެސް ނުފެނޭ، ޑައިވްކޮށްގެން މިއަދު 8،573 މީޓަރުގެ ސަރަހައްދެއް ބެލި!

ގެއްލުނު ޒުވާނާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އަދިވެސް ކުރިއަށް، ސަލާމަތްވި މީހާ ފަރުވާއަށްފަހު ދޫކޮށްލައިފި

ލޯންޗު ބަނޑުން ޖަހާލައި ގެއްލުނީ ހިތަދޫ ޒުވާނެއް، އޭނާ އަދިވެސް ނުފެނޭ

ބަންޑުން ޖަހާލި ލޯންޗުން ސަލާމަތްވި މީހާ ބުނަނީ ނުކުތީ މަހަށް ކަމަށް, އެކުވެރިޔާއަށް ވީގޮތް ބުނާކަށް ނޭނގުނު

1

ސްނޯކްލިންއަށް ގޮސް އުޅުނުު ފަތުރުވެރިއެއް ގައިގައި ޑިންގީއަކުން ޖެހި އަނިޔާވެއްޖެ

ލޯންޗެއް ބަންޑުން ޖަހާލައި އޭގެން ދަތުރުކުރި އެކަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ

ބޯޓު ބަންޑުން ޖަހާލައި ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދަނިކޮށް ފެނުނު މީހާ މަރުވެއްޖެ

އަޑިއަށްދިޔަ ބޯޓުން ގެއްލުނު މީހާ ފެނިއްޖެ

ބޯޓެއް އަޑިއަށް ގޮސް، މީހަކު ގެއްލިގެން ހޯދަން ފަށައިފި

އެކްސިޑެންޓުވުމުން ޑިންގީ ފިލީ، މޫދަށް ވެއްޓުނު މީހާ ގައިމަތިން ލޯންޗެއް ނުދޭ: ލޯންޗު ވެރިޔާ

އެކްސިޑެންޓުގައި ޑިންގީން އެކަކު މޫދަށް ވެއްޓުނު، ލޯންޗު ދިޔައީ އޭނާގެ ގައިމަތިން!

« 1 ...