ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާތައް

ފުލުހަކު، ގެނބެމުންދިޔަ މީހަކު ސަލާމަތްކޮށްފި

ރަސްފަރީ ފަރަށް ލިބުނު ގެއްލުމަށް 893 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދަން މަޝްވަރާ ފަށައިފި

ކަނޑަށް ގެއްލުނު ކުއްޖާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓާލައިފި

ގެއްލުނު ކުއްޖާ ހޯދަން 4،707 މޭލުގެ ސަރަހައްދެއް ބަލައިފި

2015އިން ފެށިގެން އަމަލުނުކޮށް އޮތް ގަވާއިދަށް އަމަލުކުރަން ފަށައި ކަނޑުމަތީގެ ސަލާމަތަށް ވަރުގަދަ ފިޔަވަޅުތަކެއް!

ކާށިދޫ ކަނޑަށް ވެއްޓި ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ މީހަކު ފަތާފައި ކާށިދޫއަށް އަރައިފި

މާލޭ ދެކުނު ފަރާތަށް ބޯވަ ނަގަން އެރި އުޅުނު މީހަކު އޮޔާގޮސް ވާދޫ ކަނޑުތެރޭގައި އޮއްވައި ސަލާމަތްކޮށްފި

ގިނަ ބައެއްގެ ބައިވެރިވުމާއެކު ނާހިދާގެ ޖަނާޒާ ބޭއްވުން

ކަނޑުމަތީ އެކްސިޑެންޓެއްގައި މީހަކު މަރުވުމުން، ކައްޕި ދެ މަސް ދުވަހު ރޯދަ ހިފަން ހުކުމްކޮށްފި

އެކްސްކްލޫސިވް: ޖިނާހު ގަދަ ކަނޑު ތެރޭގައި، އަންހެނުން ވަކިވީ އަތްމައްޗަށް، ދަރިފުޅު ފެނުނު، އަތަކު ނުޖެހުނު

12

ގެއްލުނު ކުއްޖާ ހޯދަން އާންމުންގެ އެހީއަށް އެދިއްޖެ

1

މޫސުން ގޯސްވެ، ވިލިމާލެ ފެރީ ދަތުރުތައް މެދުކަނޑާލައިފި

« 1 ...