ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާތައް

މޫދަށް ވެއްޓުނު މީހާ މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެ

ބޯޓަކުން މޫދަށް ވެއްޓުނު ބިދޭސީއަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ

މިޔަރުގެ ސަބަބުން ލިބޭ ގެއްލުންތަކާއި، އަނިޔާތައް ހުއްޓުވަން ގޮވާލައި ޖާބިރު ހުށަހެޅި ގަރާރު ބޭރުކޮށްލައިފި

ގައްދޫ ސައުތު އެކްސްޕްރެސްބޯޓު ފަރަށް އަރައި ދިޔަވަނީ، ސަލާމަތްކުރުމުގައި މަސްވެރީން ހަރަކާތްތެރިވަނީ

1

ބުރިޖު މަތީން ކަނޑަށް ފުންމާލި މީހަކަށް އައިޖީއެމްޗުގައި ފަރުވާ ދެނީ

އާކްޓިކް ސަރަހައްދަށް 20،000 ޓަނުގެ ޑީސަލް ލީކުވުމުން ރަޝިޔާއިން އިމަޖެންސީ އިއުލާންކޮށްފި

މިއަދު މާލެއަށް ކުރި ވިއްސާރަގައި ވެރުނު ގަސްތައް ނެގުމުގެ މަސައްކަތް އެމްއެންޑީއެފުން ކޮށްފި

ފުޅި އަޅައިގެން ފީނުމުގައި ރައްކާތެރިކަމަށް އިތުރު ސަމާލުކަމެއް ދިނުމަށް މިނިސްޓަރު އިލްތިމާސްކޮށްފި

ފަސް މީހުންނާއެކު ދަތުރު ކުރަމުން ދިޔަ މުދާ އުފުލާ ދޯންޏެއް ވާދޫ ކައިރިން ތިލައަކަށް އަރައިފި

1

ބާޖެއް އޮޔާދާތީ ސަމާލުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

ރިސޯޓެއްގެ ޖެޓީ މަތިން ފުންމާލި މީހާ އަދިވެސް ނުފެނޭ، ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަނީ ކުރަމުން: އެމްއެންޑީއެފް

އިންޑިއާ އިން ފިޔައާއި ބިސް ހިފައިގެން ރާއްޖެއަށް ދަތުރު ކުރި ބޯޓެއްގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި

« 1