ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާތައް

ތިލަފުށީ ފަޅުތެރޭ އޮތް ތެޔޮ ދޯންޏެއްގައި ރޯވެ އަޑިއަށް ހިނގައްޖެ

ދެ ލޯންޗެއް ޖެހި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް، ފަސް މީހަކަށް ސީރައަސް އަނިޔާތަކެއް

ބ. އަތޮޅަށް ދަތުރު ކުރަމުންދިޔަ ދޯންޏެއް އަޑިއަށް ހިނގައްޖެ، މީހުން ސަލާމަތްކޮށްފި

3000 ކާރު އަރުވައިގެން ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ ކާގޯ ބޯޓެއްގައި ރޯވެއްޖެ

ފެސިފިކް ކަނޑުގައި ދަތުރުކުރަނިކޮށް ހާލުގައި ޖެހުނު މީހަކު ތިންމަސް ފަހުން ފެނިއްޖެ

ސްކޮޓްލޭންޑްގެ ރަށަކަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ގިނަ ޕައިލެޓް ވޭލް ލައްގައިފި

ހިލަ ބަރުކޮށްގެން ދިޔަ ބާޖެއް ފުވައްމުލަކު ފަރަށް އަރައިފި

ފެރީ ލޯންޗެއްގައި ބެޓެރިއެއް ގޮވައި، ހަ މީހަކަށް އަނިޔާތަކެއް

ވެލިދުއަށް ދަތުރުކުރި ލޯންޗަކަށް ރާޅެއް އަރައި އަޑިއަށް ހިނގައްޖެ

ސަބްމެރިން ދަތުރުގައި ދެބަފައިން މަރު: ދަރިފުޅު ބައިވެރިވީ ބައްޕައިންގެ ދުވަހު ބައްޕައަށް ނޫނެކޭ ނުބުނަންވެގެން!

ގެއްލުނު ސަބްމެރިން ޕްރެޝަރު މަތިވެ އެތެރެއަށް ފިތިގެން ދިޔަ އަޑު ކުރިން ދެނެގަނެވިފައިވޭ

ގެއްލުނު ސަބްމެރިންގެ ބައިތަކެއް ކަނޑުގެ އަޑިން ފެނިއްޖެ

« 1 ...