ސައުދީ އަރަބިއާ

އޯއައިސީގެ ބައްދަލުވުމަށް ފަހު މިނިސްޓާ ޝާހިދު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި

އިމާދު ލަތީފުގެ ކޮލަމް: ދެ ޕްރިންސުންގެ ގުޅުމުގެ ތެރެއިން އެމިރޭޓްސްގެ ސިޔާސަތު އިސްލާމީ ދުނިޔެއާ ދުރަށް

ރާއްޖޭގައި ޓެރަރިޒަމާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ ސަރަހައްދީ އިދާރާއެއް ގާއިމުކުރުމަށް މަޝްވަރާކޮށްފި

އިމާދު ލަތީފުގެ ކޮލަމް: ސައުދީ އަރަބިޔާއަށް ނަތަންޔާހޫ ވަޑައިގަތުމުގެ ސިއްރަކީ ކޮބާ؟

1

އުމްރާއަށް މީހުން ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ 37 ކުންފުންޏަކަށް ދީފި

އދ. ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސަކަށް ޝާހިދު ގެނައުމަށް ސައުދީ ވެސް ތާއީދު

ބަހުރެއިންގެ ބޮޑުވަޒީރު އަވާހަރަވުމުން ރައީސް ތައުޒިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ

ހަތް މަސްފަހުން އުމްރާއަށް ސައުދީ ހުޅުވާލައިފި

ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެގެންގޮސް މަސްޖިދުލް ހަރާމްގެ ދޮރަށް މުޑިއަރައިފި

ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ 5ޖީ އިންޓަނެޓް ސްޕީޑަކީ 336.1 އެމްބީޕީއެސް، މިއީ ދުނިޔޭގެ އެއްވަނަ 5ޖީ ސްޕީޑް

15 އަހަރު ވަންދެން ކޯމާއެއްގައި އޮތް ސައުދީ ޕްރިންސް ހަރަކާތްކުރަން ފަށައިފި

ޖަމާލް ހަޝޯގީގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި ސައުދީ ވަލީ އަހުދު މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާންގެ މައްޗައް ދައުވާކުރަނީ

« 1 ...