ސައުދީ އަރަބިއާ

ސަލްމާން މިސްކިތް ހުޅުއްވައިދެއްވާނީ ސައުދީގެ ވަލީއަހުދު މުހައްމަދު

އުމްރާ އަށް މީހުން ގެންދިއުމަށް ކުންފުނިތަކަށް ދީފައިވާ ހުއްދައިގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ސަލްމާނ މިސްކިތް ހުޅުވުމުގެ މަޝްވަރާތަކަށް ސައުދީގެ ވަފުދެއް ރާއްޖެއަށް

މާޒިޔާގެ ތަމްރީނުތައް، އަލް އިއްތިހާދުގެ ޒުވާން ޓީމު ކައިރިން މޮޅެއް

ކޮވިޝީލްޑް ޖަހާފައިވާ މީހުންނަށް އުމްރާއަށް ދިއުމަށް ހުރަހެއް ނެތް: އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު

ޝަރުތު ތަކަކާއެކު ސައުދީން ބޭރުން އުމްރާވެރީންނަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

މާޒިޔާ ސައުދީއަށް، ކޭމްޕުން ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ހާސިލުވާނެ ކަމަށް ކޯޗު ދެކޭ

ހައްޖުގެ އަޅުކަމަށް ފުރުސަތު ދޭނީ ސައުދީގައި ދިރިއުޅޭ 60،000 މީހަކަށް

ސައުދީ އަރަބިއާގެ ޖަޒަން ފަރުބަދަމަތި ހުދު ކޮފީ މަލުގެ ވަހުން އެއްވަސްވެފައި

މޯލްޑިވްސް ހަލާލު ޓްރެވެލްސް ލޯންޗުކޮށްފި

ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތް ހުޅުވުން ލަސްވަނީ ސައުދީގެ ވަފުދަށް ނާދެވޭތީ: މިނިސްޓްރީ

އެންމެނަށް ބަހާނެ ކަދުރެއް ނެތް: ބަހާނީ ހަމަ އެކަނި ފަގީރުންނަށް: މިނިސްޓަރު

2
« 1 ...