ސައުދީ އަރަބިއާ

ސައުދީ ރަސްގެފާނު ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލައިފި

2

ސައުދީގެ ރަސްގެފާން ސަލްމާން ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްކޮށްފި

ރޯދަމަސް ނިމޭއިރުވެސް ސައުދީ ކަދުރެއް ނުލިބުނު، ލިބޭނެ ދުވަހެއް އަދިވެސް ނޭނގެ!

އަދުގެ ދުނިޔެ: އީރާނާއި ސައޫދީން ޑިޕްލޮމެޓިކް ގޮށެއް ޖަހައިލުމާ ގާތަށް

ރައީސް ސޯލިހުގެ އިސްނެންގެވުމުގެ މަތިން ހައްޖު ކޯޓާ އިތުރުކުރުމަށް މަޝްވަރާ ކުރަނީ

މަދީނާގައި އުމްރާވެރިންނާއެކު ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ ބަހެއް ފުރޮޅާލައި، އަށް މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ރާއްޖެއަށް މިއަހަރު ލިބޭނީ 453 ހައްޖު ކޯޓާ

މިއަހަރު ލިބެނީ 50 ޓަނު، ލިބުން ލަސްވަނީ ކަދުރު މޫސުން ލަސްވުމުން: އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ

މިފަހަރު ސައުދީ ކަދުރު ލިބޭނީ ރޯދައިގެ ފަހު ދިހައަށް، ބަހާނެ ގޮތެއް އަދި ނުނިންމާ

މިއަހަރު އެއް މިލިއަން ހައްޖުވެރިންނަށް ފުރުސަތު ދެނީ

ސައުދީ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް 3،000 މުސްހަފު

ސައުދީގައި އެއްދުވަސްތެރޭ 81 މީހަކަށް މަރުގެ ހުކުމް ތަންފީޒުކޮށްފި

« 1 ...