Close

ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2023

އެމްއެންޕީގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓު ނާޒިމްއާ ހަވާލުކޮށްފި

މިހުރީ ޒުވާނުންނާއެކު، ހާއްސަ ނުވޭ، ހުރިހާ ކަމެއް ހަމަޖެހޭނެ: ގާސިމް

ބޭރު ގައުމުތަކުގައި ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓާނީ މަަދުވެގެން 150 މީހުން ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފިނަމަ: އީސީ

"ޖޫން ޖުލައި ގަދަ ކުރިމަތިވަނީ" ކަމަށް ވިދާޅުވެ ރައީސް ނަޝީދުގެ ނުސީދާ އިންޒާރެއް ރައީސް ސޯލިހަށް!

އެއްބަސްނުވެވޭ ކަންކަން ހުއްޓަސް، ޖޭޕީ އާއެކު އަދިވެސް ދަނީ މަޝްވަރާ ކުރަމުން: އަފްޝަން

ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ނަމަ މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރާ މީހުންނަށް މަރުގެ އަދަބު ދޭނަން: ނާޒިމް

މިއީ ކުރިންވެސް ޖަހާފައި އޮތް ހިސާބެއް، ރިޔާސީ އިންތިހާބު އެއްބުރުން ކާމިޔާބު ކުރެވޭނެ: ފައްޔާޒް

1

ޕާޓީއެއް ހަދާނަމަ ނަޝީދު ވެރިކަމަށް ކުރިމަތި ލައްވަންވާނެ، އެމްޑީޕީގައި ހުންނަވާ ނަމަ އިބޫ ފަހަތަށް އަރަންވާނެ: ފައްޔާޒް

ރައީސް ނަޝީދު ވެރިކަމަށް ކުރިމަތިލައްވައިފި ނަމަ އެމްޑީޕީއަށް ވާނީ ފައިދާ: ފައްޔާޒް

ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން މާދަމާ ހަވީރު ކޮންމެ ރަށެއްގައި އެމްޑީޕީގެ ދިދަ ނަގަނީ

އީވާއަށް ރޮޒޭގެ ރައްދު: މުޅި ޕާޓީ ހަލާކުކޮށްލީ ނަޝީދަށް ވެރިކަން ހޯދައިދޭން

ފިކުރުގެ ދިރުމުން އުފައްދާ ސިޔާސީ ޕާޓީން ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓެއް ނެރެނީ

« 1 ...